Hur mycket lådvin tål hemtjänsten? Tema Riskbruk & beroende i tidningen Äldreomsorg

Äldres alkoholkonsumtion, framför allt kvinnornas, ökar stadigt medan den minskar i andra åldersgrupper. Samtidigt ökar antalet skador och dödsfall som kopplas till äldres drickande. För hemtjänstens personal innebär det en svår balansgång mellan äldres rätt till självbestämmande och risken för att äldre skadar sig själva eller andra genom sitt drickande. Det nya numret av tidningen Äldreomsorg lyfter frågan om hur hemtjänsten ska hantera äldres riskbruk.

– Hemtjänsten möter ofta misär och kroppsligt förfall i spåren av drickandet. Därför har vi valt riskbruk och beroende som tema i det här numret, säger Ulrika Beck-Friis, chefredaktör för tidningen Äldreomsorg.

Några av artiklarna i Äldreomsorg nummer 5, 2015
Tak över huvudet för vilsna själar
Frilansjournalisten och författaren Agneta Lagercrantz skriver om Kallebäck i Göteborg, ett äldreboende för missbrukare.

”Hemtjänsten står mitt i misären”
Evy Gunnarsson, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet, intervjuas av Gunhild Wallin, frilansjournalist och verksam vid Ersta Sköndal högskola.

"Vad händer när farmor är full?"
Krönika av Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ.

Tidningen Äldreomsorg vänder sig till medarbetare inom äldreomsorg och hemtjänst. Det senaste inom forskning och verksamhet kopplas till praktisk erfarenhet. I varje nummer finns ett fördjupande tema som inspirerar till praktisk kompetensutveckling liksom personporträtt och krönikor.

Den digitala systertidningen Handledarskap innehåller material kopplat till temat i Äldreomsorg samt fördjupningsfrågor, användbara både i arbetslaget och för den enskilda medarbetaren att reflektera över.

Båda tidningarna ges ut av Gothia Fortbildning och kommer ut med sex nummer per år.

Fakta om tidningarna
Titel: Äldreomsorg
Ansvarig utgivare och chefredaktör: Ulrika Beck-Friis
Redaktör och projektledare: Sara Othman
Utgivning: 6 nummer per år
Medlem i Sveriges Tidskrifter

Titel: Handledarskap
Ansvarig utgivare och chefredaktör: Ulrika Beck-Friis
Redaktör och projektledare: Sara Othman

Presskontakt
Ulrika Beck-Friis, chefredaktör tidningen Äldreomsorg
ulrika.beck-friis@gothiafortbildning.se
08-462 26 39, 072-402 07 66

Pia Leufstedt, PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
08-462 26 06, 072-050 39 04

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar