Kunskap om flyktingbarn i Sverige

De senaste åren har Sverige haft cirka 20 000 asylsökande per år. Av dessa är 30-40 % under 18 år. Många har upplevt förföljelse, krig och fattigdom. Skolan har stora förutsättningar att ge de utsatta flyktingbarnen ett välbehövligt stöd i vardagen och hjälpa dem lära sig hantera och leva med sina svåra upplevelser.

I Gothia Förlags skriftserie Elevhälsa (tidigare Skolhälsovård) lyftes detta tema i nummer tre 2007, "Flyktingbarn - hur kan skolan möta dessa barn". Skriften är slut, men informationen och kunskapen behövs fortfarande. Därför kommer nu artiklarna finnas tillgängliga på Gothia Förlags hemsida.

De medverkande författarna är:
Anders Hjern tar upp vad vi kan lära av forskningen om hur skolan kan möte dessa barn. Han har fokus på psykosociala risk- och stödfaktorer och att förebygga psykisk ohälsa hos nyanlända flyktingbarn. Anders är barnläkare och forskare.
Skolans arbete med gömda barn skildras av Anne Sjögren, sjuk- och skolsköterska, och Henry Ascher, barn- och ungdomsläkare.
Cajsa Malmströms intervjuer med två gömda barn ger en ökad förståelse för den otrygga situationen som dessa barn lever under. Cajsa är skribent och redaktör.
Staffan Mjönes lyfter i sin artikel fram FN-deklarationens och Svenska barnläkareföreningens rekommendationer och råd till medicinsk personal som arbetar med barn. Staffan har arbetat som barnläkare och barnhälsovårdsöverläkare.

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, emma.wistrand@gothiaforlag.se, 0709-530512

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera