”Kunskapsöversikter” av Johan Alm – nytt lärarverktyg för säkrare och tidsbesparande bedömning

– Det finns mycket undertryckt frustration hos lärarkåren över onödigt tidsödande dokumentation. Lärarna behöver ett översiktligt verktyg både vid planering av arbetsområden och vid dokumentation av elevresultat , säger  Johan Alm  som nu kommer ut med boken  Kunskapsöversikter – kunskapskrav på ett nytt och översiktligt sätt .

I läroplanen upptar kunskapskraven ett stort utrymme, med många upprepningar. Det gör det svårt att överblicka och jämföra. I Kunskapsöversikter har Johan Alm förtydligat kunskapskraven i en översiktlig tabellform där upprepningar strukits och värdeord brutits ut så att progressionen framgår, men formuleringarna kvarstår exakt likadana som i läroplanen.

I Kunskapsöversikter finns kunskapskraven för både grundskola, särskola och programgemensamma  ämnen på gymnasiet. Dessutom finns unika ämnessammanställningar där gemensamma krav förs samman så att likheter framträder, liksom vad som är ämnesspecifikt. Exempelvis upptar NO-ämnenas kunskapskrav nio sidor i Lgr 11 men får plats på en enda sida i Kunskapsöversikter . Det underlättar för läraren att ha allt överskådligt på en enda sida vid planering och dokumentation. För gymnasiet finns liknande kombinerade översikter med olika kurser inom samma ämne.

Genom att föra in elevresultat i kunskapsöversikten får läraren en tydlig överblick över elevens kunskapsutveckling och det ger en bättre grund för rättssäkra omdömen och betyg. Det underlättar och sparar tid vid planering och utvecklingssamtal.

– Vi dokumenterar allt mer, men eleverna fattar allt mindre. Det behövs nya verktyg. Utvärderingar visar att kraven i både kursplaner och lärplattformar är så otympligt utformade att elever fortfarande bedöms utifrån elevuppgifter utan tydlig koppling till kunskapskrav, säger Johan Alm .

Kunskapsöversikter riktar sig till lärare i grundskola, särskola och gymnasium samt till skolledare som vill få en överblick över elevers kunskapsutveckling.

Om författaren
Johan Alm är skolutvecklare, föreläsare, handledare och har arbetat som lärare i mer än 25 år. Han har också skrivit en masteruppsats kring formativ bedömning. Hans förra bok Lärandematriser kom ut 2015 och nådde snabbt en stor publik.

Om boken
Titel: Kunskapsöversikter – kunskapskrav på ett nytt och översiktligt sätt  
Författare: Johan Alm
ISBN: 978-91-7741-012-6
Utgivning: 30 maj 2017
Omfång: 192 sidor
Ca pris: 730 kr exklusive moms (säljs med kopieringsrätt i utbildningssyfte på den egna skolan).

Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se  

Presskontakt
Pia Leufstedt

PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
08-462 26 06, 072-050 39 04

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta. Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Vi dokumenterar allt mer, men eleverna fattar allt mindre.
Johan Alm, lärare, skolutvecklare, som skrivit Kunskapsöversikter (Gothia Fortbildning).
Det finns mycket undertryckt frustration hos lärarkåren över onödigt tidsödande dokumentation. Lärarna behöver ett översiktligt verktyg både vid planering av arbetsområden och vid dokumentation av elevresultat.
Johan Alm, lärare, skolutvecklare, som skrivit Kunskapsöversikter (Gothia Fortbildning).