Ny bok om barnahus ger stöd för samverkan

På ett barnahus tar man ett helhetsgrepp och de professioner som samarbetar kring ett barn som misstänks vara utsatt för brott samlas under ett tak. Barnet är i centrum och de olika myndigheterna samordnar sina utredningar - polis, åklaga­re, sjukvård och socialtjänst kommer till barnet. När det fungerar blir hjälpprocessen en obruten kedja från att polisanmälan görs till att barnet fått skydd, stöd och behandling.

I Boken om barnahus - samverkan med barnet i centrum, som ges ut i samarbete med Rädda Barnen, berättar praktiker och forskare om hur man bäst samverkar på barnets villkor när man misstänker att ett barn utsatts för brott.

Medverkande skribenter:
Åsa Landberg (red.), psykolog och psykoterapeut och verksam vid Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar i kris. Tilldelades 2009 Brottsoffermyndighetens årliga utmärkelse, med motiveringen: Med barnens egna berättelser som utgångspunkt har Åsa Landberg genom sin professionalism och lyhördhet starkt bidragit till att unga brottsoffers utsatthet och särskilda behov av stöd fått större uppmärksamhet.

Christina Back
, teamledare vid Barnahus Linköping, med lång erfarenhet av att arbeta med barn utsatta för sexuella övergrepp. Linköping är en av de orter som har längst erfarenhet av medhörning och har utvecklat sina metoder och sitt omhändertagande av barnen genom åren.

Pia Byhlin
, samordnare vid Barnahus i Uppsala, med trettio års erfarenhet av att utreda brott mot barn. Vet hur utvecklingen inom polisen sett ut och arbetar på ett barnahus där även polisen har en samordnare anställd.

Monica Dahlström Enyck
, enhetschef och samordnare vid Barnhuset i Göteborg. Har varit med och startat Barnhuset i Göteborg, där man arbetar systematiskt med samrådsmöten och uppföljande samråd för att dra lärdomar av arbetet.

Berth Danermark
, professor vid Örebros universitet, specialiserad på forskning om samverkan. Beskriver samverkan ur ett teoretiskt perspektiv och belyser barnahus ur ett samverkansperspektiv.

Inger Ekbom
, socionom och psykoterapeut och verksam vid Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar i kris.

Elisabet Kjellander
, teamledare vid Barnahus i Lund, med lång erfarenhet av samverkan kring barn som utsatts för brott. Är den enda i Sverige som varit med om att starta två barnahus och jämför det långa förarbetet innan Barnahus Linköping startade med hur relativt snabbt det gick att starta Barnahus i Lund.

Anna-Carin Magnusson
och Björn Tingberg, specialistsjuksköterskor och samordnare på MIO-gruppen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. Har stor erfarenhet av medicinska undersökningar och omhändertagande av barn som utsatts för brott, bl.a. från akutmottagning på sjukhus och närvarar vid alla läkarundersökningar som görs på Barncentrum City i Stockholm.

Annika Rejmer
, fil. dr Rättssociologiska enheten vid Lunds universitet. Har lett den utvärdering av barnahus i Sverige som regeringen finansierat.

Fakta om boken
Titel: Boken om barnahus - samverkan med barnet i centrum
Författare: Åsa Landberg (red.)
ISBN 978-91-7205-631-2
Utgivningsår: 2009
Omfång: 112 s.
Pris: 195:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Marie Boström, förlagsassistent, 08-462 26 68, marie.bostrom@gothiaforlag.se
Förlagskontakt
: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 61

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin & hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media AB.

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media