Ny bok om portfolion – ett verktyg för alla i förskolan

Portfolion är ett pedagogiskt verktyg för att göra barnets lärandeprocess synlig under förskoletiden ­– för barnet självt, för föräldrarna och för pedagogen.På ett handfast och lättillgängligt sätt visar den nya boken Portfolio – dokumentation för alla hur man genom att välja portfolion som dokumentationsform kan stärka barnets självkänsla, självförtroende och självtillit och på det sättet lägga grunden till ett livslångt lärande.Boken tar bland annat upp hur portfolion ska organiseras, hur man skapar tid för portfolioarbetet i verksamheten och hur portfolion kan gör det lätt och roligt att samverka med föräldrarna vid utvecklingssamtalen. Författarna delar med sig av barns teckningar och fotografier och av funderingar och berättelser från barns och pedagogers vardag för att konkretisera sina tankar.Om författarna:Göran Krok, förskolechef, och Maria Lindewald, utvecklingschef, arbetar i Skrattegi förskolor. De är även flitigt anlitade som handledare, föreläsare och konsulter genom Skrattegi utbildning. De är författare till Portfolio i förskolan – att komma igång, Årsplanen och Förskoleguiden.
Fakta om bokenTitel: Portfolio – dokumentation för allaFörfattare: Göran Krok och Maria LindewaldISBN: 978-91-7205- 9658Omfång: 112 sidorCa pris: 1 ex 195 kr/st, 3 ex: 180 kr/stUtgivningsdatum: 2013-11-27

Presskontakt: David Olsson, kommunikatör, david.olsson@gothiafortbildning.se, 08-462 26 75.


Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media