Ny bok som tar musikundervisning i förskolan på allvar

Förskolan har i uppdrag att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och sina möjligheter att uttrycka sina erfarenheter genom musik. Den nya boken Musikdidaktik i förskolan är en praktisk handbok för hur man kan arbeta med musik som ett lärandeobjekt.

Författaren Cecilia Wallerstedt beskriver hur man kan ta tillvara barns musikaliska livsvärldar, det vill säga vad barnen lyssnar på och vilka erfarenheter de har av musik. Hon ger också förslag på hur man i förskolan kan arbeta med musikens grundelement som till exempel puls, rytm och dynamik.

Musikdidaktik i förskolan – att utveckla barns skapande förmåga utgår från forskning och beprövad erfarenhet och är kopplat till läroplanens uppdrag. Den vänder sig främst till yrkesverksamma i förskolan men även till studerande.

Om författaren
Cecilia Wallerstedt är docent i pedagogik vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet. Hon arbetar som lärare på förskollärarprogrammet och forskar om musik och lärande i relation till ny teknologi och nya medier samt om yngre barns lärande i estetiska ämnen.

Fakta om boken
Titel: Musikdidaktik i förskolan – att utveckla barns skapande förmåga
Författare: Cecilia Wallerstedt
ISBN: 978-91-8809-921-1
Utgivning: 2 december 2015
Omfång: 104 sidor
Cirkapris: 220 kr exkl. moms
Ingår i handboksserien Samlad kunskap för förskolan.
Boken kan köpas i webbutiken på www.gothiafortbildning.se.

Presskontakt
Pia Leufstedt, PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se, 08-462 26 06, 072-050 39 04

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar