Ny handbok i social dokumentation

I alla kommunala och enskilda verksamheter som regleras av socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade finns en skyldighet att dokumentera. Skyldigheten gäller både myndigheterna som beslutar om insats och den som arbetar med att genomföra dem. Det är en viktig och stor uppgift.
Den nya boken Social dokumentation i praktiken – en handbok med övningar är ett viktigt stöd i detta arbete. Här beskriver författarna hur man kan arbeta med social dokumentation konkret i var­dagen. Boken tar bland annat upp hur man skriver en genomförandeplan, hur man för löpande anteckningar på ett rättssäkert och etiskt sätt samt hur social dokumentation kan användas för att öka kvaliteten i verk­samheten.

Social dokumentation i praktiken innehåller ett antal övningar, mallar och checklistor. Boken riktar sig till yrkesverksam­ma och studerande inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Den är ett komplement till de popu­lära böckerna Dokumentera mera och Social dokumentation – ett steg till av samma författare.

Författare är Ann Nilsson och Thomas Carlsson båda arbetar som adjunkter på institutio­nen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. De är också utbildare inom omsorgen om äldre och funk­tionshindrade.

Fakta om boken
Titel: Social dokumentation i praktiken – en handbok med övningar
Författare: Ann Nilsson och Thomas Carlsson
ISBN 978-91-7205-739-5
Utgivningsår 2011
94 sid
Pris: 160:- exkl. moms

Presskontakt:
För recensionsexemplar, bilder och kontaktuppgifter till författarna kontakta Nathalie Parkvall,  08-462 26 77, nathalie.parkvall@gothiaforlag.se

 Förlagskontakt:
Emma Wistrand, marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

 

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media