Så gör du barnets närmiljö till en trygg och säker plats – broschyrerna För säkerhets skull har svaren

De flesta olycksfall med små barn sker i hemmet under det första året. Det är en del att tänka på, och som förälder gäller det att ligga steget. Broschyren För säkerhets skull 0-12 månader visar hur det går till.

Och lite senare, i kryp- och klätteråldern, brukar det vara full fart som gäller. Som förälder är det viktigt att man gör barnets närmiljö till en trygg och säker plats att växa upp i. I broschyren För säkerhets skull 1-6 år finns den hjälp som behövs.

Broschyrerna är ett viktigt verktyg för BVC-sjuksköterskan i samtalet med föräldrar om barnsäkerhet och de passar givetvis utmärkt för föräldrarna själva. I slutet finns checklistor som underlättar och påminner.

Detta är de tredje upplagorna. Ny layout, nya illustrationer. Hela broschyrerna är uppdaterade, språk och innehåll moderniserat och förtydligat. Författaren Ulla Idenstedt har lång erfarenhet som vårdutvecklare inom barnhälsovården.

Fakta om broschyrerna
Titlar: För säkerhets skull 0-12 månader och För säkerhets skull 1-6 år
Författare: Ulla Idenstedt
ISBN: 978-91-7205-902-3 resp. 978-91-7205-903-0
Utgivningsår: 2013 
Omfång: 32 s.
Ca pris: 40 kr exkl. moms (minst 20 ex – 17 kr/st., minst 100 ex – 14 kr/st. vid köp direkt från Gothia Fortbildning)

Kontaktperson
Nathalie Parkvall, PR-ansvarig: nathalie.parkvall@gothiafortbildning.se, 08-462 26 77.

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Förlag och Fortbildning AB bildade 1 januari 2013 bolaget Gothia Fortbildning, med en spännande verksamhet inom bokproduktion, utbildning och tidningar.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media