Saknad i skolan – så kan lärarna arbeta för att få tillbaka hemmasittare

Alltför många elever blir hemmasittare och ofta misslyckas ansträngningarna att få tillbaka eleven till skolan. Den nya boken Saknad i skolan ger vägledning till lärare och skolan för att tillsammans med hemmet stötta eleven att komma tillbaka.

Från den 1 juli 2018 är rektorer skyldiga att utreda all frånvaro om de bedömer att den är problematisk. Skolledningen får därmed ett tydligare ansvar för de elever som saknas i skolan.

– Samhället har misslyckats med att förstå allvaret i unga människors isolering från omvärlden, säger Krysmyntha Sjödin och Marie Gladh, som båda har lång erfarenhet av att arbeta med hemmasittande elever som psykoterapeut respektive specialpedagog.

De menar att gruppen elever som blir hemmasittare har ökat de senaste åren och att det är viktigt att bryta deras isolering och få tillbaka dem till skolan för att undvika att de fastnar i psykisk ohälsa med konsekvenser som arbetslöshet och ensamhet i vuxen ålder.

– Vi måste fokusera på att hjälpa barnet till självständighet och på sikt till ett fungerande vuxenliv, säger Marie Gladh och tillägger att det sker bäst genom att komma hemifrån och få sin utbildning tillsammans med andra.

– Utbildning är inte bara ”matteuppgifter som ska göras”, utan det är själva livet som ska göras. Det sker inte i avskildhet och isolering, säger Krysmyntha Sjödin.

Krysmyntha Sjödin och Marie Gladh har utvecklat en tvärprofessionell arbetsmetod som skolan kan använda för att tillsammans med föräldrarna stötta barnet. Det är just samarbetet med föräldrarna som behöver prioriteras och värdesättas högre.

Krysmyntha Sjödin och Marie Gladh har skrivit en bok som vägledning för skolan att få tillbaka hemmasittande elever; Saknad i skolan – att arbeta tvärprofessionellt med hemmasittare. Malin Gren Landell, regeringens utredare av skolfrånvaro, har skrivit förordet.

Boken beskriver hemmasittande och fokuserar på hur lärare eller elevhälsan kan arbeta för att bryta elevers isolering och säkra deras rätt till utbildning. Författarna beskriver Nyckelmetoden och arbetssättet illustreras med hjälp av fyra elevfall. Varje fall ger konkret handledning till hur skolan kan arbeta, hur skolan och läraren kan lägga upp arbetsgången med eleven och hur man kan ge stöd och kommunicera med hemmet. Boken ger även fördjupning kring problematiken och de svårigheter som kan finnas på hemmaplan. Det är en bok som guidar skolan och lärare för att stötta hemmasittande elever att komma tillbaka.

Om författarna
Marie Gladh är leg. lärare och magister i specialpedagogik och professionell samverkan. Hon arbetar för närvarande som kvalificerad handläggare inom offentlig utbildningsförvaltning. Krysmyntha Sjödin är leg. psykoterapeut och beteendevetare, verksamhetschef och med egen mottagning. Hon har tidigare arbetat som skolkurator. Marie Gladh och Krysmyntha Sjödin har under många år arbetat med hemmasittande elever.

Om boken
Titel: Saknad i skolan – att arbeta tvärprofessionellt med hemmasittare. En vägledning för lärare.
Författare: Marie Gladh och Krysmyntha Sjödin
ISBN: 978-91-7741-074-4
Utgivning: 17 juli 2018
Omfång: 112 sidor
Ca-pris: 240 kr ex moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Presskontakt

För beställning av recensionsexemplar, pressbilder eller kontakt med författaren, kontakta;
Helén Kim, helen.kim@gothiafortbildning.se, 08-462 26 12, 076-677 58 12.

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Acceptera aldrig att elever är borta. Våga ta kontakt, fråga och visa att du bryr dig.
Krysmyntha Sjödin, leg. psykoterapeut och beteendevetare och författare.
Skolan, socialtjänsten och hemmet måste tillsammans se vilka roller vi har för att få tillbaka eleven.
Marie Gladh, leg lärare, specialpedagog och författare.
Vi som möter eleverna, barnen och ungdomarna ska vara lika uthålliga som Marie Gladh och Krysmyntha Sjödin. Vi ska stå tillsammans med elever, föräldrar och skola till dess att frånvaro inte längre hotar barns och ungdomars framtid.
Malin Gren Landell, Regeringens utredare av skolfrånvaro Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, med. dr.