Skolledare i en digitaliserad värld – ny bok visar konkret hur skolledare kan leda digitaliseringsprocessen i skolan

Enligt Skolverkets målsättning för år 2022 ska alla elever ha utvecklat adekvat kompetens, och digitaliseringens möjligheter ska leda till bättre resultat och effektivare verksamhet. Men hur gör man det?
Malin Frykman vill med sin bok Skolledare i en digitaliserad värld konkret visa hur skolledare kan lyckas med att leda det arbetet.

Hur skapar vi lärande organisationer och leder lärande i en digitaliserad värld? Hur bygger vi en dela-kultur med hjälp av det kollegiala lärandet?

Digitaliseringen av skolan handlar väldigt lite om teknik. Det handlar om att leda en pedagogisk verksamhet mot skolans uppdrag i styrdokumenten. Skolledare i en digitaliserad värld visar hur detta kan se ut och vad skolledare behöver göra för att lyckas. Läsaren får följa hela processen, från att sätta mål till att utvärdera.

Skolledare i en digitaliserad värld ger handfasta råd och tips hur vi ska implementera de samlade nationella strategierna för svensk skola. Författaren, som har bred erfarenhet av digitalisering inom skolan ur en skolledares perspektiv, beskriver vad som krävs för att anpassa arbetet till en verksamhet som ska genomsyras av digital kompetens utifrån skolans uppdrag.

– Det sägs ofta att skolledaren är en viktig och avgörande faktor i arbetet med skolans digitalisering. Men alltför sällan beskrivs det hur skolledaren ska göra för att lyckas med det. Det vill jag ändra på genom att dela med mig av mina erfarenheter och hur man gör. Jag tror att många skolledare har ett behov av att konkret se hur detta kan gå till. Då blir det lättare att leda den egna skolans process. Min bok är skriven från en skolledare till en annan och är tänkt att finnas där som ett möjligt stöd på vägen, säger Malin Frykman, som författare till Skolledare i en digitaliserad värld.

Om författaren
Malin Frykman har bred erfarenhet av digitalisering inom skolan ur en skolledares perspektiv, bland annat som rektor och som skolutvecklare med fokus på digitalisering. Till vardags är hon verksam som utvecklingsledare i Kungälvs kommun.

Om boken
Titel: Skolledare i en digitaliserad värld – att leda lärande
Författare: Malin Frykman
ISBN: 978-91-7741-006-5
Utgivning: 7 juni 2017
Omfång: 112 sidor
Ca pris: 230 kr exklusive moms

Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Presskontakt
Pia Leufstedt

PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
08-462 26 06, 072-050 39 04

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta. Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Det sägs ofta att skolledaren är en viktig och avgörande faktor i arbetet med skolans digitalisering. Men alltför sällan beskrivs det hur skolledaren ska göra för att lyckas med det. Det vill jag ändra på genom att dela med mig av mina erfarenheter och hur man gör. Jag tror att många skolledare har ett behov av att konkret se hur detta kan gå till. Då blir det lättare att leda den egna skolans process. Min bok är skriven från en skolledare till en annan och är tänkt att finnas där som ett möjligt stöd på vägen.
Malin Frykman, författare till Skolledare i en digitaliserad värld