Social dokumentation som ljudbok.

 

Succéboken Social dokumentation - ett steg till finns nu även som ljudbok. Att dokumentera är lagstadgat och innebär en säkerhet för brukare och personal. Det är viktigt att alla i personalen känner till dokumentationen och sin roll i sammanhanget. Men det är inte alltid tiden räcker till för att sätta sig ner och läsa. Ibland kan språket också vara en barriär. Därför har Gothia Förlag tagit fram Social dokumentation - ett steg till som ljudbok. Den kan med fördel användas som ett pedagogiskt stöd på arbetsplatsen. Till exempel kan ljudboken användas på arbetsplatsträffar för att på ett lite annorlunda sätt stötta personalen i det viktiga arbetet med den sociala dokumentationen. Den passar också att lyssna på när man sitter i bilen och har långt att åka till sina brukare.

Författarna Thomas Carlsson och Ann Nilsson arbetar som adjunkter på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. De är flitigt anlitade och uppskattade föreläsare på området.

Fakta om ljudboken
Titel: Social dokumentation - ett steg till
Författare: Thomas Carlsson, Ann Nilsson
Uppläsare: Johan Bössman och Maja Verner-Carlsson
Utgivningsår 2008
Art.nr: 7205-624-4
Pris: 220:- exkl. moms.

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Joel Nordström, marknadsassistent, 08-462 26 72, joel.nordstrom@gothiaforlag.se

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 61

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media