Större risk för adopterade att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa

Sedan 1969 har drygt 47 000 barn adopterats internationellt till Sverige. I den nya boken ”Internationellt adopterade i Sverige-vad säger forskningen?” visar författarna på att den stora majoriteten av dessa växer upp och utvecklas väl, utan fler problem än befolkningen i övrigt. Samtidigt visar jämförelser med svenskfödda barn att risken trots allt är större för de adopterade att få allvarliga problem i tonåren eller i ung vuxen ålder. Forskning visar bland annat på överriskerna för allvarlig psykisk ohälsa, liksom risken att placeras i social dygnsvård under tonåren.

Antologin, ”Internationellt adopterade i Sverige -vad säger forskningen?”, ger en sammanställning av den kunskap som idag finns om internationellt adopterade barn i Sverige. Förhoppningen är att den ska ge ökad kunskap och förståelse för de internationellt adopterade och deras föräldrar, samt bidra till att de får rätt hjälp och stöd.

Tolv författare har skrivit om sitt respektive expertområde. Ämnen som tas upp är bl.a. historik, anknytning, språk och lärande, identitetsutveckling, normbrytande beteende, livsstil och hjälpsökande, psykisk hälsa och social anpassning samt adopterades ställning på arbetsmarknaden.

Boken vänder till personal inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården och skolan samt till studerande. Medlemmar i familjer med internationellt adopterade barn kan också ha glädje av boken.

Fakta om boken Titel: Internationellt adopterade i Sverige. Vad säger forskningen? Författare: Institutet För utveckling av metoder i Socialt arbete, IMS, redaktörer: Margareta Carlberg och Karin Nordin Jareno Pris: 250 kr exkl. moms ISBN: 978-91-7205-568-1 240 sid Utgivningsår 2007

Vill du beställa ett recensionsexemplar? Kontakta Anette Larsson, marknadsassistent, 08-462 26 64

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 71

Fakta om Gothia Förlag Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media