Tvillingar - om att vänta fler än en

Fler än en är en helt reviderad och omarbetad skrift om att vänta tvillingar. I skriften finns all information som föräldrar behöver inför graviditeten, förlossningen, tiden på nyföddhetsavdelning, hemkomsten och den första tiden i hemmet.
Fler än en har tagits fram av Svenska Tvillingklubben tillsammans med professionell vårdpersonal som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med tvillinggravida och tvillingföräldrar.
Boken är uppdaterad med aktuell statistik samt har helt ny form och nya illustrationer.

Fakta om skriften Titel: Fler än en - att vänta tvillingar Författare: Svenska Tvillingklubben ISBN 978-91-7205-556-8 2007, 7:e upplagan, 48 sid

Vill du beställa ett recensionsexemplar? Kontakta Anette Larsson, marknadsassistent, 08-462 26 64

Förlagskontakt: Emma Wistrand , marknadschef, 08-462 26 61

Fakta om Gothia Förlag Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media