Vi vet hur det är att leva, men hur är det att dö?

Vi känner vår kropp och vet hur den fungerar när vi är friska. Allt förändras när vi blir sjuka och när döden närmar sig blir allt väldigt annorlunda. Det finns många frågor om det som händer. Några av dem besvarar författaren Ulla Söderström i den nya upplagan av Livets sista tid. Broschyren tar upp hur det kan vara under livets sista tid och när man dör. Den belyser också  vad som händer med kroppen och försöker förklara vad som händer i sinnet när en män­niska får insikt om att slutet närmar sig. Genom att på ett finstämt och osentimentalt sätt beröra ämnet ger skriften styrka att stödja och mod att tala om döden.

Livets sista tid vänder sig till var och en som på nära håll är med om att en familjemedlem, vän eller annan närstå­ende person är svårt sjuk och snart kommer att avlida. Den vänder sig också till dem som arbetar med – och utbildar sig inom – vård och omsorg.

Författaren Ulla Söderström är läkare i allmänmedicin med lång erfa­renhet av arbete på hospice och med vård av svårt sjuka och döende i hemmet.

Fakta om boken
Titel: Livets sista tid
Författare: Ulla Söderström
ISBN 9-7891- 7205-804-0
Utgivningsår 2011
12 sid
Pris: 50:- exkl. moms

Presskontakt:
För recensionsexemplar, bilder och kontaktuppgifter till författarna kontakta Nathalie Parkvall,  08-462 26 77, nathalie.parkvall@gothiaforlag.se

 Förlagskontakt:
Emma Wistrand, marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

 

 

 

Taggar:

Om oss

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Prenumerera

Media

Media