Gothia Vind har erhållit tillstånd för vindpark i Tanums kommun

Tanum Vindkraft AB har nyligen fått tillstånd av Länsstyrelsen i Västra Götaland att uppföra vindpark Tågeröd, som omfattar fyra vindkraftverk om totalhöjd 150 m i Tanums kommun. Tanum Vindkraft AB ägs av Gothia Vind AB(50 %) och japanska Green Power Development Holding (GPDH) (50 %).

Genomförda vindmätningar har visat att det är goda vindförutsättningar i området. Även Eolus Vind och Rabbalshede Kraft har projekt i anslutning till vindpark Tågeröd.

Nästa steg för vindpark Tågeröd är att påbörja förberedelser av byggprocessen. Verken planeras att vara i drift runt årsskiftet 2014/2015. Tidsplanen är starkt beroende av elnätsanslutningen.

”Vi är självklart nöjda att ha kommit så här långt i processen med vindparken Tågeröd. Förberedelserna med byggprocessen har påbörjats och förutsatt att elnätsanslutningen löses enligt plan har vi fyra vindkraftverk i drift inom två år”, kommenterar Gunnar Eriksson, VD Gothia Vind.


Bakgrundsinfo:

Totalt har Gothia Vind idag
drygt 25 vindparker under utveckling. Dessa parker ger möjlighet att bygga ca 250 vindkraftverk, vilket innebär 500-750 MW beroende på verkens storlek.

För mer information, v.v. kontakta:

Gunnar Eriksson
VD, Gothia Vind AB
tel 031 336 65 90  
mob 0703 12 02 02
mail gunnar.eriksson@gothiavind.se 

                                                                                                                                      
Gothia Vind projekterar vindkraft med avsikt att bli en miljövänlig elproducent. Företaget etablerades 2006 och expanderar snabbt. Huvudkontoret finns i Mölndal, medan verksamhet finns i hela Sverige. Affärsidén är att projektera, bygga och förvalta vindkraftsanläggningar i goda vindlägen i Sverige. Gothia Vinds vision är att bidra med ca 10 procent av den totala utbyggnaden av vindkraft i Sverige under de närmaste åren och dessutom att bli ett av de ledande vindkraftbolagen i Sverige om fem till tio år. www.gothiavind.seTaggar:

Om oss

Gothia Vind projekterar vindkraft med avsikt att bli en miljövänlig elproducent. Företaget etablerades 2006 och expanderar snabbt. Huvudkontoret finns i Mölndal och ytterligare ett kontor i Skellefteå, medan verksamhet finns i hela Sverige. Affärsidén är att projektera, bygga och förvalta vindkraftsanläggningar i goda vindlägen i Sverige. Gothia Vinds vision är att bidra med ca 10 procent av den totala utbyggnaden av vindkraft i Sverige under de närmaste åren och dessutom att bli ett av de ledande vindkraftbolagen i Sverige om fem till tio år. www.gothiavind.se

Media

Media

Snabbfakta

Gothia Vind har erhållit tillstånd för vindpark i Tanums kommun.
Twittra det här

Citat

Vi är självklart nöjda att ha kommit så här långt i processen med vindparken Tågeröd. Förberedelserna med byggprocessen har påbörjats och förutsatt att elnätsanslutningen löses enligt plan har vi fyra vindkraftverk i drift inom två år
Gunnar Eriksson, VD Gothia Vind