Gothia Vind startar vindmätningar i Årjäng samt Dals Ed kommun

Vindmätning för två vindkraftprojekt; ett i Årjäng – Byn och ett i Dals Ed – Håbol startar på torsdag (1/9) samt fredag (2/9) genom att två 100 meter höga vindmätningsmaster reses med helikopter. Vindmätningarna i Byn och Håbol beräknas pågå under minst ett år och vindhastigheten mäts på sex höjder i masterna.

I området kring mätmasten i Byn planerar Gothia Vind upp till tolv vindkraftverk i storleksordningen 2-3 MW och i Håbol planeras upp till sex vindkraftverk i samma storleksordning.

Gothia Vind har sedan tidigare flertalet vindmätningsmaster i drift samt så kallade sodarer (mobila vindmätningssystem). Vindmätningarna är en viktig del av projektutvecklingen då vindens kvalitet granskas och produktionsuppskattningarna verifieras. Mätningarna med masten kompletteras med användning av en sodar för att ytterligare detaljgranska specifika platser inom det planerade etableringsområdet.

Gothia Vind har sitt huvudkontor i Mölndal utanför Göteborg samt ytterligare ett kontor i Skellefteå. Antalet anställda är idag 13 personer, men personalstyrkan kommer att öka i takt med planerad tillväxt. Gothia Vinds affärsidé är att projektera, bygga och förvalta vindkraftsanläggningar i goda vindlägen i Sverige. Gothia Vind projekterar vindkraft i hela landet.

För mer information och kartor, v.v. kontakta.
                                                                                                                                       
Gunnar Eriksson                                                                                       
VD                                                                          
Gothia Vind AB                                                        
tel 031 336 65 90                                        
mob 0703 12 02 02                                          
mail gunnar.eriksson@gothiavind.se  

Terese Edlund
Projektledare
Gothia Vind
mob 0733 366874
mail terese.edlund@gothiavind.se

Daniel Pettersson                                                                                             
Projektledare, Årjäng - Byn                    
mob 0701 01 41 84                                

Isa Aksöz
Projektledare, Dals Ed - Håbol
mob 0701 01 41 87

Gothia Vind projekterar vindkraft med avsikt att bli en miljövänlig elproducent. Företaget etablerades 2006 och expanderar snabbt. Huvudkontoret finns i Mölndal, ytterligare kontor i Skellefteå, men verksamhet i hela Sverige. Gothia Vinds vision är att bidra med ca 10 procent av den totala utbyggnaden av vindkraft i Sverige under de närmaste åren och dessutom att bli ett av de ledande vindkraftbolagen i Sverige om fem till tio år. www.gothiavind.se

Om oss

Gothia Vind projekterar vindkraft med avsikt att bli en miljövänlig elproducent. Företaget etablerades 2006 och expanderar snabbt. Huvudkontoret finns i Mölndal och ytterligare ett kontor i Skellefteå, medan verksamhet finns i hela Sverige. Affärsidén är att projektera, bygga och förvalta vindkraftsanläggningar i goda vindlägen i Sverige. Gothia Vinds vision är att bidra med ca 10 procent av den totala utbyggnaden av vindkraft i Sverige under de närmaste åren och dessutom att bli ett av de ledande vindkraftbolagen i Sverige om fem till tio år. www.gothiavind.se

Dokument & länkar