Gotlands fjärrvärme AB - Bokslutskommuniké koncernen

GOTLANDS FJÄRRVÄRME AB - BOKSLUTSKOMMUNIKÉ KONCERNEN 2000-07-01/2001-06- 1999-07-01/2000-06- 30 30 Nettoomsättning kkr 36 049 25 437 Rörelseresultat kkr 9 788 6 355 Resultat efter finans kkr 6 697 5 229 poster Nettoresultat kkr 5 038 4 178 Försäljningstillväxt % 41,7 28,3 Resultat per aktie kr 9,88 10,34 Avkastning på eget kapital % 11,0 20,0 Soliditet % 28,0 21,9 Räntebärande skulder kkr 100 581 65 607 Skuldsättningsgrad 2,3 3,3 Vinstmarginal % 14,0 14,1 Eget kapital per aktie kr 89,91 60,37 Antal aktier st 510 010 346 000 Resultat per aktie jämte vinstmarginal för perioden 1999-07-01 / 2000-06- 30 korrigerade med utdelningar från dotterbolag för rätt jämförelse med perioden 2000-07-01 / 2001-06-30. Anläggningen i Flen (Flen Kraft & Värme AB) i drift sedan december 2000. - Anläggningarna i Vara och Tomelilla överflyttade till största delen i egna bolag (Vara Värme AB respektive Tomelilla Värme AB). - Tagit hem order om utbyggnad av fjärrvärmen i Vadstena. Beräknad drift- start januari - mars 2002 beroende på bl a miljötillstånd. - Lönsamheten tillfredsställande trots omstruktureringskostnader i samband med överflyttning av anläggningar på egna bolag. - Nyemissionen i december 2000 gav 164 010 st nya aktier och kapitaltillskott på 21 321 300 SEK - Bolaget noterat på Aragonlistan sedan andra kvartalet 2001 Bildat dotterbolag i Polen (Energo-Gotland S A) då den polska marknaden för biobränsleeldade fjärrvärmeverk bedöms som mycket intressant framöver. Aktiekapitalet utgör PLN 500 000. - "Vi ser fram emot räkenskapsåret 2001/2002 med tillförsikt, där vi prognostiserar en omsättning och ett resultat som överstiger föregående års", säger VD Per Knudsen - Nästa delårsrapport kommer 2001-11-25 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011010BIT00690/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011010BIT00690/bit0002.pdf

Dokument & länkar