Minskad miljöpåverkan med 6 700 ton koldioxid om svensken väljer laddningsbart

I år förbrukas cirka 90 miljoner alkaliska engångsbatterier bara i Sverige. Hade svensken istället valt uppladdningsbara GP ReCyko+ hade utsläppet av koldioxid minskat med cirka 6 700 ton, vilket exempelvis motsvarar 925 bilresor* runt jorden. Det visar en ny unik livscykelsanalys genomförd av Linköpings universitet på uppdrag av GPMB Nordic, ett av Nordens ledande företag inom batterier.

– Detta är den första opartiska studien i sitt slag och den bekräftar klart och tydligt att här finns stora miljövinster att göra. Samtidigt krävs att konsumenterna i större utsträckning väljer laddningsbara batterier, säger Andre Rundéus, marknads- och produktchef GPBM Nordic, som initierat undersökningen.

Livscykelanalysen visar att för många applikationer innebär en övergång från alkaliska till laddningsbara en stor potentiell miljömässig besparing. Den slår också fast att ”…utifrån ett miljömässigt perspektiv bör laddningsbara batterier förespråkas framför engångsbatterier och lyftas fram, t ex genom miljömärkning.”

– Idag finns ingen särskiljning mellan engångs- och laddningsbara batterier när det exempelvis gäller Svanenmärkning. En tydlig sådan hade sannolikt ökat användningen av laddningsbara batterier på bekostnad av alkaliska engångsbatterier, säger Anton Helgstrand LCA-specialist Linköpings universitet.

Redan vid tio laddningar blir både den miljömässiga och ekonomiska vinsten väsentligt om man väljer laddningsbara batterier istället för engångsbatterier.

Laddningsbara GP ReCyko+ blev Bäst i Test i Röd & Röns test, december 2010.

*[1]Medelbilen (nya bilar –07) släppte ut 181g koldioxidekvivalenter per kilometer.

För ytterligare information kontakta:
André Rundéus, marknads- och produktchef GPBM Nordic, tfn 0733-65 60 17, e-post: andre.rundeus@gpmbnordic.se
www.gpbatteries.se        

Anton Helgstrand, LCA-specialist Linköpings universitet, tfn +46 (0)13-28 56 55, epost: anton.helgstrand@liu.se

GP Batteries är GPBM Nordics varumärke inom produktområdet portabel energi vilket bl.a. omfattar batterier och batteriladdare. GPBM Nordic AB marknadsför och säljer även brandsäkerhetsprodukter i varumärket Housegard. GPBM Nordic AB ingår i Cebon Group AB som är ett holdingbolag med rörelsedrivande dotterbolag i Norden, Frankrike och Italien. Koncernen har cirka 80 anställda och en omsättning på cirka 350 miljoner kronor. Koncernens huvudkontor och lager ligger i Göteborg.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar