Minskat koldioxidutsläpp med 62 procent efter tio laddningar visar ny livscykelanalys

Efter bara fyra användningar av laddningsbara batteriet GP ReCyko+ har miljöpåverkan minskat jämfört med om man använder engångsbatterier. Efter 10 användningar har man reducerat koldioxidutsläppet med 62 procent. Efter hundra laddningar är minskningen 94 procent jämfört med alkaliska engångsbatterier. Det visar en livscykelanalys (LCA) genomförd av Linköpings universitet på uppdrag av GPBM Nordic.

– Resultatet av vår livscykelanalys visar tydligt att det finns stora potentiella miljömässiga besparingar att göra. Använder man laddningsbara GP ReCyko+ i tio och 100 cykler minskar det årliga utsläppet med cirka 4400 respektive 6700 ton koldioxidekvivalenter*, säger Anton Helgstrand LCA-specialist på Linköpings universitet och den som ansvarat för livscykelanalysen.

Livscykelanalysen är gjord på uppdrag av GPBM Nordic, ett av Nordens ledande företag inom laddningsbara batterier – och engångsbatterier. I år förbrukas cirka 90 miljoner alkaliska engångsbatterier bara i Sverige.

– GP ReCyko+ kan laddas upp till 1000 gånger så här finns stora pengar att spara. För produkter som kräver flera batterier, såsom leksaker, spelkonsoler, ficklampor med mera når man snabbt till den nivån där man sparar både pengar och minskar påverkan på miljön. Och det borde vara starka argument, säger André Rundéus.

Förutom det reducerade koldioxidutsläppet har den som använder laddningsbara batterier snabbt även en ekonomisk vinning jämfört med engångsbatterier. Redan efter 5-10 laddningar av GP ReCyko+ har man sparat pengar.

– Nu finns det svart på vitt där en oberoende part gjort en unik undersökning utifrån miljöaspekten och resultatet talar sitt tydliga språk, säger André Rundéus, marknads- och produktchef på GPBM Nordic.

Uppladdningsbara GP ReCyko+ blev Bäst i Test i Råd & Röns test, december 2010.

* [1] Koldioxidekvivalenter eller CO2e är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till olika gasers förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning. Olika gaser ger olika grad av växthuseffekt; påverkan av till exempel 1 kg metan motsvarar klimatpåverkan av 21 kg koldioxid. Summan som anges är en summering av gasemissionernas totala växthuseffekt uttryckt i kg eller ton.

För ytterligare information kontakta:
André Rundéus, marknads- och produktchef GPBM Nordic, tfn 0733-65 60 17,
e-post: andre.rundeus@gpmbnordic.se
www.gpbatteries.se        

Anton Helgstrand, LCA-specialist Linköpings universitet, tfn +46 (0)13 - 285655
epost: anton.helgstrand@liu.se

GP Batteries är GPBM Nordics varumärke inom produktområdet portabel energi vilket bl.a. omfattar batterier och batteriladdare. GPBM Nordic AB marknadsför och säljer även brandsäkerhetsprodukter i varumärket Housegard. GPBM Nordic AB ingår i Cebon Group AB som är ett holdingbolag med rörelsedrivande dotterbolag i Norden, Frankrike och Italien. Koncernen har cirka 80 anställda och en omsättning på cirka 350 miljoner kronor. Koncernens huvudkontor och lager ligger i Göteborg.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar