Gränges publicerar årsredovisning för 2016

Gränges årsredovisning för 2016 finns från och med idag tillgänglig på vår webbplats http://www.granges.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/.

En tryckt version av årsredovisningen för 2016 kan beställas på reports@granges.com.

För ytterligare information, kontakta:

Pernilla Grennfelt, SVP Communications & IR Gränges
pernilla.grennfelt@granges.com, tel: +46 702 90 99 55

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Gränges ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 14 mars 2017, kl 13.00.

Om Gränges

Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare och andra nischapplikationer. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Nord- och Sydamerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 400 000 ton. Gränges har cirka 1 500 medarbetare och omsätter mer än 10 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.

Taggar:

Om oss

Gränges är en global ledare inom aluminium teknik, tillverkning och innovation. Vi fokuserar på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare utvalda nischapplikationer. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges världsledande med en marknadsandel på cirka 20 procent. Produktionsanläggningarna finns i Sverige, Kina och USA, och har en sammanlagd kapacitet om 420 000 ton. Gränges har ca 1 600 anställda och omsätter mer än 10 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.

Prenumerera