Gränges rekryterar chefsjurist

Gränges förstärker koncernledningen med Niclas Nelson som tillträder en ny roll som chefsjurist. Niclas började den 1 september och kommer närmast från Autoliv Group där han arbetade som biträdande chefsjurist. Niclas är utbildad vid Lunds Universitet och har tidigare även arbetat som jurist på ABB och som advokat på Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå samt på Advokatfirman Vinge.

Inom Gränges kommer Niclas att ha ett övergripande juridiskt ansvar för förekommande juridiska spörsmål.

För mer information
Johan Menckel
Tel: + 46 733 99 34 19 
johan.menckel@granges.com

Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar såväl effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser som prestanda hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren.

Gränges har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamhet i tre geografiska regioner: Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Bolaget har produktions-, forsknings- och utvecklingsanläggningar i Finspång och i Shanghai med en sammanlagd årlig produktionskapacitet om cirka 210 000 ton.

Gränges grundades 1896 och Bolagets nuvarande verksamhet startade 1972 då Bolaget började utveckla material för lödda värmeväxlare.

För mer information om Gränges, vänligen besök www.granges.com.

Taggar:

Om oss

Gränges är en global ledare inom aluminium teknik, tillverkning och innovation. Vi fokuserar på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare utvalda nischapplikationer. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges världsledande med en marknadsandel på cirka 20 procent. Produktionsanläggningarna finns i Sverige, Kina och USA, och har en sammanlagd kapacitet om 420 000 ton. Gränges har ca 1 600 anställda och omsätter mer än 11 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.