Gränges rekryterar Director of Communications & Investor Relations

Gränges förstärker koncernledningen med Pernilla Grennfelt som tillträder en nyinrättad roll som Director of Communications & Investor Relations. Pernilla börjar den 15 september 2014 och kommer närmast från ICA Gruppen där hon har arbetat som Investor Relations Director. Pernilla har en civilekonomutbildning från Göteborgs Universitet och har tidigare arbetat bland annat som IR-chef på Hakon Invest och som nyhetschef på Nyhetsbyrån Direkt.

Inom Grängeskoncernen kommer Pernilla att ha ett övergripande ansvar för extern kommunikation och IR-frågor.

För mer information
Johan Menckel, VD Gränges ­
Tel: + 46 733 99 34 19 
johan.menckel@granges.com

Gränges är en ledande global leverantör av valsade produkter till industrin för lödda värmeväxlare i aluminium. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som ökar såväl effektiviteten i kundernas tillverkningsprocesser som prestanda hos slutprodukten, den lödda värmeväxlaren.

Gränges har sitt huvudkontor i Stockholm och verksamhet i tre geografiska regioner: Europa, Asien samt Nord- och Sydamerika. Bolaget har produktions-, forsknings- och utvecklingsanläggningar i Finspång och i Shanghai med en sammanlagd årlig produktionskapacitet om cirka 210 000 ton.

Gränges grundades 1896 och Bolagets nuvarande verksamhet startade 1972 då Bolaget började utveckla material för lödda värmeväxlare.

För mer information om Gränges, vänligen besök www.granges.com.

Taggar:

Om oss

Gränges är en global ledare inom aluminium teknik, tillverkning och innovation. Vi fokuserar på valsade aluminiumprodukter för värmeväxlare utvalda nischapplikationer. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges världsledande med en marknadsandel på cirka 20 procent. Produktionsanläggningarna finns i Sverige, Kina och USA, och har en sammanlagd kapacitet om 420 000 ton. Gränges har ca 1 600 anställda och omsätter mer än 11 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på granges.com.