Avtal klart mellan Gränges och Hydro Raufoss

Avtal klart mellan Gränges och Norsk Hydro om samgående inom Autoplastics Gränges AB och Norsk Hydro ASAs division Hydro Raufoss Automotive (Hydro Raufoss) undertecknade under torsdagen det avtal som innebär samgående mellan Gränges Autoplastics och Hydro Raufoss Automotive Bumper Systems (Bumper Systems), en enhet inom Hydro Raufoss. "Genom att stärka positionen som tillverkare av exteriöra plastsystem till fordonsindustrin får Autoplastics den plattform som krävs för att kunna möta internationell konkurrens. Detta gäller inte minst lackerade exteriöra kompo- nenter. Vidare förstärks möjligheterna att ihop med kunderna på ett effektivt sätt bedriva koncept- och produktutveckling. Våra kunder och produkter kompletterar varandra på ett mycket bra sätt och affären är av stor betydelse för vår tillväxt och framtida lönsamhet. Kombinationen skapar en pan-europeisk tillverknings-organisation samtidigt som utrymme för strukturrationaliseringar skapas", säger Staffan Bohman, koncernchef i Gränges. Gränges och Hydro Raufoss bildar ett nytt gemensamt ägt bolag, Autoplastics, där Gränges äger 60 procent och Hydro Raufoss resterande 40 procent. Den sammanslagna enheten hade under 1998 en omsättning på drygt 2,5 miljarder kr. Styrelsen i Autoplastics kommer bestå av fem personer, varav Gränges utser tre och Hydro Raufoss utser två. Exitklausuler är fastställda, innebärande att Hydro Raufoss har en säljoption på sitt innehav om tidigast 2 år och senast 5 år och Gränges en köpoption på Hydro Raufoss innehav gällande om tidigast 3,5 år och senast om 5 år. Villkoren på optionerna baseras på en kombination av substans och lönsamhet. Bumper Systems, med en omsättning på knappt 700 Mkr under 1998, tillverkar exteriöra plastsystem till fordonsindustrin och levererar bl.a. stötfångarsystem till Volvos samtliga modeller tillverkade i Göteborg, Udde- valla och Gent samt reservdelar. Produktions- och utvecklingsenheter finns i Göteborg, Raufoss i Norge samt Gent i Belgien. Antal anställda uppgår till cirka 450. Gränges Autoplastics, med en omsättning på drygt 1,8 miljarder kr under 1998, är inriktat på högförädlade exteriöra och interiöra plastkomponenter och plastsystem till fordonsindustrin. Affärsområdet finns etablerat i Sverige, Italien, Polen, Spanien och Finland. Bland Autoplastics kunder återfinns ett flertal av Europas stora fordonstillverkare, varav de största är Saab, Scania, Iveco, Volvo, BMW, Opel samt Audi. Antalet anställda uppgår till cirka 1 450. Samgåendet innebär att Gränges och Hydro Raufoss tillför sina respektive verksamheter till det nya bolaget. Några effekter: * Gränges kommer att konsolidera det nya bolaget retroaktivt från den 1 maj 1999. * Initialt kommer samgåendet öka Gränges skuldsättning något. * Under året kommer en ny produktionsanläggning att uppföras i Gent, Belgien. Denna investering kommer uppgå till drygt 100 Mkr. * Vinst per aktie förväntas påverkas marginellt under 1999. * Från år 2000 förväntas samgåendet ge en betydande positiv effekt på såväl tillväxt som vinst per aktie. Samgåendet kommer nu att behandlas av EU-kommissionen samt Näringsministeriet i Norge. Besked från dessa myndigheter väntas under sommaren. För ytterligare information kontakta Cecilia Lager, Gränges Investor Relations & Communication, tel 08-459 59 41. Gränges är en internationell industrikoncern inriktad på högförädlade produkter baserade på aluminium och plast. Produkterna omfattar profiler, värmeväxlarband och folie i aluminium samt produkter och system av plast till fordonsindustrin. Företaget är en av Europas ledande tillverkare inom sitt område och kunderna återfinns i transport-, verkstads-, byggnads- och förpackningsindustrin. Gränges är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Ytterligare information om Gränges finns på vår hemsida; www.graenges.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/28/19990528BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/28/19990528BIT00040/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar