Gränges byter namn till Sapa

Gränges byter namn till Sapa En extra bolagsstämma i Gränges beslutade idag att byta namn på koncernen från Gränges till Sapa. Namnbytet kommer att tydliggöra de värden och den verksamhet som idag utgör koncernens huvudinriktning. Namnet finns redan inom koncernen som huvudvarumärke för profilverksamheten. Sapa startades så sent som 1963 och är en av senare decenniums mest framgångsrika svenska företagsetableringar. På 35 år har Sapa utvecklats till Europas största fristående företag inom utveckling, produktion och vidareförädling av aluminiumprofiler. Profilverksamheten står idag för 60 procent av koncernens omsättning och 70 procent av resultatet. "Även för en ny Gränges-medarbetare som jag har det inte varit helt lätt att föreslå att Gränges-flaggan nu slutligen ska halas. Jag och mina medarbetare är dock övertygade om att beslutet att byta namn från Gränges till Sapa är riktigt. Det kommer att bidraga till en ännu bättre utveckling för företaget och dess värde," säger Staffan Bohman, koncernchef. Det formella namnbytet sker i mitten av februari då koncernens grafiska profil offentliggörs och kommuniceras, i första hand till kunder och anställda. Bolagsstämmotalet i sin helhet finns på Gränges hemsida www.graenges.se. Välj Finansiell Information - Bolagsstämmor. För vidare information kontakta koncernchef Staffan Bohman, tel 08-459 5910, Claes-R. Simonson, vVD Gränges, tel 08-459 5914 eller Cecilia Lager, IR & Communication, tel 08-459 5941. Gränges är en internationell industrikoncern inriktad på högförädlade produkter baserade på lättviktsmaterialen aluminium och plast. Produkterna omfattar profiler, värmeväxlarband i aluminium samt produkter och system av plast till fordonsindustrin. Företaget är en av Europas ledande tillverkare inom sitt område och kunderna återfinns i transport-, telekom- , verkstads-, och byggnadsindustrin. Gränges är noterat på OM Stockholmsbörsens A-lista. Ytterligare information om Gränges finns på vår hemsida; www.graenges.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00200/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar