Gränges säljer folieverksamheten Eurofoil till VAW

Gränges säljer folieverksamheten Eurofoil till VAW Gränges har ingått en principöverenskommelse att sälja folieverksamheten, Eurofoil, till det tyska företaget VAW aluminium AG (VAW). Eurofoil har en årsomsättning uppgående till cirka 1,4 miljarder kronor och sysselsätter omkring 460 personer. Eurofoil har produktionsanläggningar i Skultuna (Sverige), Flemalle (Belgien) och Dudelange (Luxemburg). Årlig produktion av tunn aluminiumfolie uppgår till cirka 60 000 ton. Försäljningspriset uppgår till cirka 1,1 miljard kronor (för skuldfritt bolag) och föranleder en realisationsvinst före skatt på cirka 0,6 miljarder kronor. "Avyttringen av Eurofoil är ett led i Gränges strategi att stärka bolaget genom att ytterligare koncentrera verksamheten. Gränges är nu inriktat på att betjäna kunder verksamma i verkstad-, telekom-, transport- och byggnadsektorn med högförädlade produkter och system baserade på lättviktsmaterialen aluminium och plast. Vi är övertygade att VAW erbjuder en bättre miljö för Eurofoils vidare tillväxt", säger Staffan Bohman, Gränges koncernchef. VAW är ett av de större aluminiumbolagen i Europa. Under 1998 hade bolaget en omsättning omkring 6 miljarder DEM. VAW har cirka 15 600 anställda globalt. Affären förväntas slutföras under januari månad år 2000 och är föremål för relevanta myndigheters godkännande. För ytterligare information kontakta Cecilia Lager, IR & Communication, tel 070-666 5941 eller Fredrik Rystedt, ansvarig Business Development, tel 070-759 59 27. Gränges är en internationell industrikoncern inriktad på högförädlade produkter baserade på lättviktsmaterialen aluminium och plast. Produkterna omfattar profiler, värmeväxlarband i aluminium samt produkter och system av plast till fordonsindustrin. Företaget är en av Europas ledande tillverkare inom sitt område och kunderna återfinns i transport-, telekom verkstads-, och byggnadsindustrin. Gränges är noterat på OM Stockholmsbörsens A-lista. Ytterligare information om Gränges finns på vår hemsida; www.graenges.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00080/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar