Gränges styrelse öppnar för möjlighet till återköp av aktier

Gränges styrelse öppnar för möjlighet till återköp av aktier Gränges styrelse beslutade idag att föreslå ordinarie bolagsstämman i Gränges AB att ge styrelsen ett bemyndigande att kunna genomföra återköp av egna aktier. Detta förutsätter ikraftträdande av tillämplig lagstiftning. Förslaget kommer att lämnas i samband med kallelse till den ordinarie bolagsstämman i månadsskiftet februari/mars 2000. För ytterligare information kontakta Staffan Bohman, koncernchef, tel 08- 459 5910. Gränges är en internationell industrikoncern inriktad på högförädlade produkter baserade på lättviktsmaterialen aluminium och plast. Produkterna omfattar profiler, värmeväxlarband i aluminium samt produkter och system av plast till fordonsindustrin. Företaget är en av Europas ledande tillverkare inom sitt område och kunderna återfinns i transport-, telekom- , verkstads-, och byggnadsindustrin. Gränges är noterat på OM Stockholmsbörsens A-lista. Ytterligare information om Gränges finns på vår hemsida; www.graenges.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00520/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar