Grängeskoncernens helårsrapport för 1999

Grängeskoncernens helårsrapport för 1999 Fortsatt tillväxt och ökade marginaler * Nettoomsättningen upp över 31 procent under fjärde kvartalet - för helåret en ökning med över 19 procent till 12 220 (10 249) Mkr * Rörelseresultatet upp 79 procent under sista kvartalet (inkl engångsposter om netto +30 Mkr) - för 1999 en ökning med över 34 procent (inkl engångsposter om netto +13 Mkr) jämfört med 1998 * Resultat före skatt 700 (526) Mkr, en uppgång med 33 procent jämfört med 1998 * Vinst per aktie ökade med 33 procent till 13 SEK (9,80) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00120/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar