Ny koncernorganisation på Gränges

Ny koncernorganisation på Gränges Fredrik Rystedt ny CFO Fredrik Rystedt har utsetts till ny ekonomi- och finansdirektör för Grängeskoncernen från 1 januari 2000. Fredrik Rystedt efterträder Ulf Berglund, som efter xx år på Gränges avgår med pension i mars 2000. Ulf Berglund har varit en viktig länk i den omstöpning som skett av Gränges de senaste åren med ett flertal förvärv och avyttringar samt börsnotering. Fredrik Rystedt kom till Gränges från Electrolux i början på 1998 som ansvarig för affärsutveckling och har sedan våren 1999 ingått i Gränges koncernledning. Fredrik Rystedt har haft ett flertal chefsbefattningar inom Electrolux, bl.a som ansvarig för Electrolux Mergers & Acquisitions. Fredrik Rystedt, född 1963, är civilekonom från Handelshögsskolan i Stockholm. Förstärkt koncernledning Med syfte att stärka bolagets management, möta gruppens expansionsmål samt att bredda organisationen kommer följande förändringar ske från januari, 2000 : - Affärsområde Profiler delas upp i tre geografiska affärsenheter: - Norden/Baltikum - ledd av Kåre Wetterberg, VD Sapa Sverige. - Kontinentaleuropa - ledd av Francois Coeffic, för närvarande affärsområdeschef för Band & Folie - UK/övriga världen - ledd av Robin Greenslade, VD Sapa Holdings Ltd. - Affärsområde Band & Folie blir efter försäljningen av folieverksamheten affärsområde Värmeväxlarband, omfattande Finspong Heat Transfer samt returmetallverksamheten Finspong Aluminium. Denna verksamheten kommer ledas av Torbjörn Browall, VD Finspong Heat Transfer. - En nyinrättad funktion för Business Control för Grängeskoncernen tillsätts under ledning av Kurt Westerlund, idag Business Controller för Affärsområde Profiler. " Gränges är inne i en ny fas där expansion med uthållig lönsamhet är nyckeln till framgång. Genom att bredda organisationen och föra ut affärsledningen närmare verksamheten skapar vi den plattform som är nödvändig för vidare expansion", säger Staffan Bohman, koncernchef Gränges. Efter dessa förändring kommer Gränges koncernledning att bestå av följande personer: Verkställande ledning: Staffan Bohman (koncernchef), Claes-R. Simonson (VVD Operations), Fredrik Rystedt (CFO) samt Stig Brehmer (VVD Administration). Affärsledning: Torbjörn Browall (värmeväxlarband), Francois Coeffic (profiler Kontinentaleuropa), Robin Greenslade (profiler UK/övriga världen), Christer Palm (Autoplastics) samt Kåre Wetterberg (profiler Skandinavien/Baltikum). Koncernstabschefer: Bo Askvik (Finans), Cecilia Lager (IR & Communication), Stefan Thorheim (Redovisning och Skatter), Kurt Westerlund (Business Control) samt Magnus Wittbom (Juridik). För ytterligare information kontakta Cecilia Lager, IR & Communication, tel 070-666 5941. Gränges är en internationell industrikoncern inriktad på högförädlade produkter baserade på lättviktsmaterialen aluminium och plast. Produkterna omfattar profiler, värmeväxlarband i aluminium samt produkter och system av plast till fordonsindustrin. Företaget är en av Europas ledande tillverkare inom sitt område och kunderna återfinns i transport-, telekom verkstads-, och byggnadsindustrin. Gränges är noterat på OM Stockholmsbörsens A-lista. Ytterligare information om Gränges finns på vår hemsida; www.graenges.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991103BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/04/19991103BIT00550/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar