Stämmobeslut i Gränges AB

29 oktober 1998 Extra bolagsstämman beslutade om delägarprogram i Gränges Den extra bolagsstämman i Gränges AB beslutade idag, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra ett delägarprogram riktat till Gränges anställda. Erbjudandet, som är uppdelat i två program, riktas dels till Gränges anställda i Sverige, Danmark och Finland, som får rätt att teckna konvertibla skuldför- bindelser, dels till anställda i Gränges utanför ovan nämnda länder, som får rätt att förvärva teckningsoptioner. Teckningsoptionserbjudandet kommer att genomföras i de länder där det är möjligt utifrån legala, administrativa och ekonomiska aspekter. Förlagslånet skall uppgå till nominellt högst 100 Mkr och skall löpa under perioden 21 december 1998 - 30 juli 2004. Lånet skall löpa med en årlig ränta motsvarande 12-månaders STIBOR minus 0,50 procentenheter. Konverteringskursen skall uppgå till ett belopp motsvarande 127 procent av den genomsnittliga börskursen för Gränges aktie under perioden 2 - 6 november 1998. Konvertering till nya aktier skall kunna ske under perioden 6 juni 2001 - 2 juli 2004. Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en ny aktie i Gränges under perioden 6 juni 2001 - 2 juli 2004. Teckningskursen skall uppgå till ett belopp motsvarande 127 procent av den genomsnittliga börskursen för Gränges aktie under perioden 2 november - 6 november 1998. Priset för teckningsoptionerna kommer att beräknas av Enskilda Securities med tillämpning av vedertagen beräkningsmodell. Vid full konvertering och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, innebär emissionerna en utspädning om cirka 3,6 procent, förutsatt en konverteringskurs om cirka 135 kronor. För ytterligare information kontakta Bo Askvik, finanschef Gränges, tel 08-459 5918 eller Cecilia Lager, Investor Relations & Communication, tel 08-459 5941 Gränges är en internationell industrikoncern inriktad på högförädlade produkter baserade på aluminium och plast. Produkterna omfattar profiler, värmeväxlarband och folie i aluminium samt produkter och system av plast till fordonsindustrin. Företaget är en av Europas ledande tillverkare inom sitt område och kunderna återfinns i transport-, verkstads-, byggnads- och förpackningsindustrin. Gränges är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. Ytterligare information om Gränges finns på vår hemsida; www.graenges.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/29/19981029BIT00390/bit0002.pdf

Dokument & länkar