97,5 procent av Graningeverkens aktieägare har accepterat erbjudandet från Graninge AB om aktiebyte

97,5 procent av Graningeverkens aktieägare har accepterat erbjudandet från Graninge AB om aktiebyte Utfall av Erbjudandets etapp 1 Under anmälningsperioden etapp 1 har antalet inlämnade aktier uppgått till 64.764.472 stycken, motsvarande 97,5 procent av kapitalet och antalet röster i Graningeverkens AB. 90-procentsförbehållet har därmed uppfyllts och Graninge AB fullföljer därmed erbjudandet. Redovisning av aktier i Graninge AB för de som inlämnat sin anmälan under erbjudandets etapp 1, beräknas ske med början den 23 december 1999. Erbjudandets etapp 2 För de aktieägare som inte lämnat in sin anmälan under etapp 1 ges en möjlighet att under etapp 2 av anmälningsperioden, 23 december 1999 - 21 januari 2000, lämna in sin anmälan om att byta aktier i Graningeverken AB till aktier i Graninge AB. Redovisning av aktier i Graninge AB som likvid för inlämnade aktier under anmälningsperiod etapp 2, beräknas ske omkring den 2 februari 2000. Avnotering av Graningeverkens AB Styrelsen i Graningeverkens AB har beslutat ansöka om avnotering av bolagets aktier på OM Stockholmsbörsens O-lista. Sista dag för handel kommer därmed att vara onsdagen den 29 december 1999. Notering av Graninge AB Aktierna i Graninge AB kommer att noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista. Första handelsdag blir torsdagen den 30 december 1999. Skattemässiga värden för avyttring resp anskaffning Graninge AB kommer att anhålla om Riksskatteverkets rekommendation avseende skattemässiga avyttringspriser för aktier i Graningeverkens AB resp skattemässiga anskaffningspriser för aktier i Graninge AB. Information om dessa rekommendationer kommer att tillhandahållas genom annons i dagspress. Tvångsinlösen För de aktieägare som inte lämnar in sin anmälan under erbjudandets etapp 2 kommer tvångsinlösen att begäras. Ytterligare kommentarer lämnas gärna av Graningeverkens VD Bo Källstrand, tel 08-753 50 01, eller vice VD Lars Enslöf, tel 08-753 50 07. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/20/19991220BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/20/19991220BIT00740/bit0002.pdf

Dokument & länkar