Ante Nilsson ny VD i Europower Trading AB

Ante Nilsson ny VD i Europower Trading AB Till ny verkställande direktör i Europower Trading AB har utsetts Ante Nilsson. Tillträdet sker den 1 december. Etableringen av Europower Trading AB har hittills inriktats på att bygga upp en stabil struktur avseende rutiner, riskhantering, redovisning mm. Bolaget har nyligen beviljats finansinspektionens tillstånd för värdepappershandel. Bolaget går nu in i ett nytt skede där fokusering i högre grad kommer att ske mot den kommersiella sidan av verksamheten. För att markera denna fortsatta satsning har Ante Nilsson utsetts till tf VD i bolaget från och med den 1 december. Ante Nilsson har gedigen bakgrund i de finansiella marknaderna. Han kommer närmast från uppdraget som VD i JP Bank. Han har tidigare varit verksam i såväl renodlad bankverkamhet som i finansavdelningar i storföretag såsom STORA och Nobel. Per Nordlund, som ansvarat för uppbyggnaden av verksamheten inom Europower Trading, kommer att kvarstå i bolaget som Ante Nilssons ställföreträdare. Europowers verksamhet inriktas mot portföljförvaltning och därmed förenliga tjänster för större elkunder inom Norden. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Graningeverkens AB (publ). Ytterligare upplysningar lämnas av Ante Nilsson, tel 070 - 692 93 00 eller Per Nordlund, tel 08 - 566 216 01 eller 070 - 674 66 55. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/26/19991126BIT00290/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar