Delårsrapport januari - mars 1999.

Delårsrapport januari - mars 1999. * Expansionen fortsätter. Volymökning 16% genom förvärv i Sverige och Finland. * Resultat före skatt +38% tack vare hög vattenkraftproduktion, låga kraftanskaffningskostnader, nyförvärv inom energiområdet samt något bättre trävarupriser. * Allt hårdare prispress på elmarknaden. * Förvärv av Ahlström Energia Oy ger bas för fortsatt expansion i Finland. * Svag ljusning på marknaden för granvaror. * Såväl Skog & Trä som Energirörelsen certifierad enligt ISO 14000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00210/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00210/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar