Delårsrapport januari-september 2003

Delårsrapport januari-september 2003 * Intäkterna under årets första nio månader uppgick till 2.820 MSEK, en ökning med 24 procent jämfört med motsvarande period ifjol. Ökningen är främst en följd av höga - tidvis mycket höga - elpriser, främst i början av året. * Som resultat före skatt redovisas 500 MSEK, en ökning med 6 procent. * Resultatet har belastats med engångskostnader i form av bland annat nedskrivningar av fastigheter och anläggningar med drygt 30 MSEK. Bortsett från detta ökade resultatet med 13 procent. * Resultatet efter skatt uppgick till 352 MSEK, en ökning med 4 procent. Resultatet motsvarar en vinst per aktie om 5:30 (5:10) SEK. * Graninge är numera ett dotterbolag till Sydkraft. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00030/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00030/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar