Graninge om flygsäkerheten: En allmän debatt behövs

Graninge om flygsäkerheten: En allmän debatt behövs -- Måltavlan för min kritik är inte i första hand SAS utan luftfartssäkerheten. Det säger Graninges koncernchef Lars Enslöf i ett uttalande med anledning av debatten kring att Graninge har förbjudit sina anställda att använda SAS på destinationer där det finns alternativ. Han medger att SAS som företag fick stå i skottluggen oförtjänt mycket, och att hans kritik snarare gäller ett generellt problem. Lars Enslöf säger: --Vi känner givetvis starkt medlidande med både SAS och de anhöriga till offren i katastrofen i Milano. Men jag anser det vara önskvärt att vi får igång en debatt om flygsäkerheten i allmänhet. Under senaste året har det kommit olika indikationer på att det finns brister som behöver åtgärdas, även inom Sverige. Graninge besitter inte den tekniska kompetensen inom flygområdet, men det vore bra om frågan kom upp ordentligt på dagordningen, så att vi inom Graninge - och även andra oroliga - får klarhet. -- Nu var det SAS-olyckan som ledde till mitt ställningstagande. Avsaknaden av fungerande markradar och ansvaret för detta får nu redas ut av italienska myndigheter. Men säkerheten i luften skulle behöva genomlysas även i Sverige. Vi flyger mycket på Norrland, och jag har uppfattningen att säkerhetsnivån behöver höjas. Graninge har under morgonen mött många reaktioner. Dessa visar att frågan väckt stort intresse och behöver debatteras, slutar Lars Enslöf. För ytterligare frågor: Lars Enslöf, Graninges koncernchef, 08-753 5000 Kalle Karlsson, Graninges informationschef, 070-683 43 43 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00350/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/10/20011010BIT00350/bit0001.pdf

Dokument & länkar