Graninge skall finnas med bland Nordens fem stora

Graninge skall finnas med bland Nordens fem stora Graninge skall vara med som en av de fem stora aktörerna på den nordiska elmarknaden, när väl dimmorna har lättat och vi ser slutet på den omstrukturering som pågår till följd av avregleringen. Om fyra-fem år ska Graninge ha 500.000 kunder. En hel del av tillväxten räknar vi med också kommer att ske i Finland - både på kund- och produktionssidan. Det sade Bo Källstrand, koncernchef och VD i svenska kraftföretaget Graninge, vid en analytikerträff i Helsingfors på måndagen. Bo Källstrand är även styrelseordförande i Graninge Energia Oy. Bolaget bildades den 1 januari i år sedan Graninge köpt finska Ahlströmkoncernens hela energiverksamhet. Redan 1997 gick dock Graninge in i Finland. Det skedde bl a via köp av en fjärdedel av aktierna i Kainuun Sähkö Oyj. Graninge har kommit för att stanna på den finska arenen, försäkrade Bo Källstrand: -- För att klara denna utveckling räknar jag med en avsevärd ökning i pro- duktionskapaciteten totalt för Graninge. Idag säljer Graninge cirka 7 TWh el per år, men vi producerar bara 3 TWh i egna vattenkraftverk. Både produktionskapaciteten och innehavet av distributionsnät måste således öka väsentligt. Våra aktiviteter i Finland har inte kommit till av en slump. Utvecklingen i Finland och Baltikum är mycket intressant. Hur skall exempelvis Finland lösa sin elförsörjning på sikt, sade Bo Källstrand: -- Naturgasens roll i framtiden är givetvis också en nyckelfråga för hur energipolitiken i framtiden skall lösas även i Sverige - med eller utan kärnkraft. Också mot den bakgrunden är det strategiskt viktigt att finnas med på den finska marknaden som vi gör med Graninge Energia Oyj. -- Och jag kan försäkra er, att Graninge har en minst lika offensiv syn på verksamheten i Finland som på hemmaplan i Sverige. Ifråga om elpriskriget, som avregleringen av den nordiska elmarknaden har lett till, pekade Bo Källstrand på den ansträngda lönsamheten i allt fler kraftbolag: -- Elpriserna har i många fall minskat med cirka 40 procent, vilket har drabbat resultaten i företagen. Inte heller Graninge har undgått detta. Ett öres prisförändring för oss motsvarar cirka 30 miljoner kr. Huvudfrågan är hur länge priskriget kommer att fortgå, och likaså hur många aktörer som då har försvunnit. Graninge har med sin vattenkraftsbas naturligtvis en stark situa- tion med god uthållighet. Det finns även nykomlingar på den nordiska kraftmarknaden vars uthållighet och finansiella styrka det kommer att bli spännande att få testa. För ytterligare upplysningar: Bo Källstrand, Graninges VD, 08-753 50 01, 070-585 56 75 Kalle Karlsson, Graninges informationschef, 08-753 68 60, 070-683 43 43 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/01/19991101BIT00350/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar