Uttalande från styrelsen för Graninge AB avseende Erbjudandet

Uttalande från styrelsen för Graninge AB avseende Erbjudandet Graninge-koncernen har under lång tid haft en god utveckling. Styrelsen har ingen anledning att tro att den goda utvecklingen inte kan fortsätta, särskilt som verksamheten till betydande del baseras på förnyelsebar energi i form av vattenkraft. Bedömningen av Erbjudandet kan variera beroende på den enskilde aktieäga rens krav på avkastning, alternativa placeringsmöjligheter samt skattesituation. Vid en samlad bedömning, där hänsyn även tagits till det koncentrerade ägandet, har Styrelsen kommit till slutsatsen att Erbjudandet diskonterar ett rimligt framtida värde. Styrelsen rekommenderar aktieägarna att anta budet. Sollefteå den 5 november 2003 Styrelsen i Graninge AB Ytterligare information: Lars Enslöf, VD Graninge AB, 08-753 50 04, 070-593 15 46 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/05/20031105BIT00480/wkr0002.pdf

Dokument & länkar