Felaktig nyhetsrapportering om triggerpunktskirurgi innebar intrång i kirurgs integritet

Flera av SVT:s regionala nyhetssändningar har fällts för osaklighet och intrång i privatlivet. Beslutet avser Mittnytt, ABC, Gävledala/SVT Dalarna, Sverige idag, SVT Uppland och Östnytt.

Inslagen handlade om en kirurgisk metod för att operera whiplashskador, så kallad triggerpunktskirurgi. Inslagen fokuserade i hög grad på kirurgen NN som under många år opererat patienter i USA men som börjat operera i Sverige.  

I inslagen förekom olika beskrivningar  av den kirurgi som NN praktiserade. Av utredningen i ärendet framgick att SVT misstolkat Socialstyrelsens ståndpunkt vilket ledde till att beskrivningarna i inslagen av NN:s triggerpunktskirurgi som exempelvis olaglig, förbjuden och otillåten inte var korrekta. Inslagen gav därför en felaktig bild av NN:s yrkesutövning i Sverige och fälldes för osaklighet. En rättelse som sändes en månad efter det att SVT fick del av anmälan från NN var inte tillräcklig för att korrigera den bilden. Det intrång som uppkom i NN:s integritet var inte motiverat av ett allmänintresse och inslagen fälldes därför även för intrång i NN:s privatliv (12/02782).

Fler beslut

  • Ett inslag i SVT:s Skavlan har fällts för att det innehöll delar av en intervju med allvarliga anklagelser mot en klart utpekad person utan att något bemötande eller kommentar från den utpekade redovisades i samma program (13/00289)
  • Ett nyhetstelegram i UR:s program Lilla Aktuellt – skola teckenspråk har kritiserats men friats. Nyhetspresentatören återgav huvuddragen i ett nytt politiskt förslag från Socialdemokraterna. Genom det sätt som nyheten presenterades kunde det framstå som om UR tog ställning för det politiska förslaget. Inslaget brast därmed i förhållande till kravet på opartiskhet.

Besluten finns att läsa i sin helhet på vår webbplats, www.radioochtv.se/Sok-arende/Granskning/

För mer information kontakta
Helena Söderman
08-580 070 10

Granskningsnämnden är ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv. Nämnden prövar om innehållet i radio- och tv-program följer reglerna för sändningarna.

Taggar:

Om oss

Granskningsnämnden är ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv. Nämnden prövar om innehållet i radio- och tv-program följer reglerna för sändningarna. www.radioochtv.se