SVT-profil tog ställning i kontroversiell fråga

Granskningsnämnden fällde ett inslag i programmet Go’kväll där en medverkande uttalade sina personliga åsikter.

I programmet Go’kväll var Sverker Olofsson med som ”nyhetsspanare” och uttalade sina personliga åsikter om vilken position kyrkan borde inta i frågan om kyrkan och skolavslutningar. Olofsson hade vid sändnings­tillfället ett frilansuppdrag för SVT, som programledare för ett annat program, och var därför en sådan företrädare för SVT där opartiskhetskravet gäller fullt ut. Olofssons uttalanden var så långtgående att de innebar ett ställnings­tagande i strid med kravet på opartiskhet i SVT:s sändnings­tillstånd (beslut 12/02610).

Partiskt om Lits camping i Jämtlandsnytt och Mittnytt

Inslag i SVT:s regionala nyhetsprogram Jämtlandsnytt handlade om flyktingar som bott på Lits camping. Även om det framkom i rapporteringen att det var Migrationsverket som ansvarade för flyktingarnas boende uppkom genom inslagens utformning också kritik mot campingen. Eftersom någon företrädare för campingen inte fick möjlighet att bemöta den bild av boendeförhållandena på campingen som förmedlades i inslagen stred dessa mot kravet på opartiskhet. Även i ett uppföljande inslag i Mittnytt saknades ett bemötande från campingen. (beslut 13/00222).

Nämnden friade ett inslag i SVT:s Debatt om Sverigedemokraterna (beslut 12/02603), ett inslag i Sportspegeln om MMA (beslut 12/02697), ett inslag i Aktuellt om en maskin för bröstmjölksersättning (12/2730) och ett inslag från Radiotjänst (beslut 12/01720) Nämnden friade också programmet Kaliber i P1 om den svenska gruvnäringen (beslut 12/02649) och ett inslag om en ihjälskjuten hund i P4 Extra (beslut 12/02804).

För mer information kontakta:
Maria Bergerlind, 08-580 070 17

Granskningsnämnden är ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv. Nämnden prövar om innehållet i radio- och tv-program följer reglerna för sändningarna.

Taggar:

Om oss

Granskningsnämnden är ett särskilt beslutsorgan inom Myndigheten för radio och tv. Nämnden prövar om innehållet i radio- och tv-program följer reglerna för sändningarna. www.radioochtv.se