Bakslag i utvecklingen – andelen kvinnor i svenska företagsledningar minskar

Resultat från revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons stora internationella undersökning visar att andelen kvinnor i de svenska företagsledningarna har minskat sedan förra årets undersökning. I snitt utgör nu kvinnor 23 procent av de svenska företagsledningarna, en minskning med fyra procentenheter.

Globalt sett har kvinnors utveckling varit svag. Undersökningen, som omfattar 6000 företag i 40 länder, visar att kvinnors andel av ledningsgrupperna sedan under­sökningen startade 2004 endast har ökat med tre procentenheter till 21 %. Även i Sverige har kvinnors utveckling i företagsledningarna varit svag. År 2004 var andelen kvinnor i högsta ledningen 18 procent och har sedan dess aldrig legat över 27% ( år 2011) och 2012 är alltså andelen 23 procent.

– Det är tråkigt att se att Sverige går i en negativ riktning, säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton i Sverige. Jag helt övertygad om att en mix mellan män och kvinnor i företagsledningen är ett framgångsrecept. Det skapar en dynamik och ett klimat som öppnar upp för olika idéer och tankar. Det är även viktigt att det finns kvinnliga förebilder för att en positiv utveckling ska ta riktig fart. Jag hoppas att undersöknings­resultatet kan bli en väckarklocka för svenska företag och att de ser värdet i att arbeta aktivt med jämställdhetsfrågor – även på ledningsnivå, avslutar Peter Bodin.

Ryssland i toppen – Japan i botten

Internationellt sett är jämställdheten i företagsledningarna bäst i Ryssland där nästan hälften (46 %) är kvinnor. På delad andra plats kommer Botswana, Thailand och Fillippinerna – alla på 39 %. I Europa har Italien ökat kraftigt sedan förra året med 14% till 36%. Japan ligger även i år sämst till där endast fem procent av ledningen utgörs av kvinnor. Därefter följer Tyskland på 13% och Indien på 14%. Bland Sveriges nordiska grannar sticker Danmark ut – dessvärre fortfarande i bottenskiktet med endast 15 % kvinnor i ledningen. Två av de länder som ökat mest de senaste tolv månaderna är Turkiet (från 25 % till 31 %) och Förenade Arabemiraten (från 8 % till 15%). Detta kan tydas som att vågen av ekonomisk liberalism i Mellanöstern som uppstått som ett resultat av den arabiska våren kan ha förbättrat möjligheterna för kvinnor i regionen att nå toppen. Intressant att notera är att BRIC-länderna ligger en bra bit före G7-länderna med 26% jämfört med 18%.

Mest jämställt i Stockholms ledningar

Inom Sverige är det regionala skillnader när det gäller kvinnors andel av högsta ledningen. I Stockholm är andelen kvinnor i företagsledningarna högst med 29 %. I Malmö är andelen 22 % och i Göteborg 21 %. I övriga Sverige, exklusive storstadsregionerna, är andelen bara 20 %.

Färre kvinnor på vd-posten i svenska företag

Andelen företag i Sverige som har en kvinna på vd-posten har minskat sedan förra året med tre procentenheter. Bara sju procent av bolagen i Sverige har en kvinnlig vd, jämfört med tio procent förra året. Det är ett betydlig sämre resultat än Australien som har högst andel, (30 %) kvinnliga vd:ar. På andra- respektive tredjeplats återfinns Thailand (29 %) och Italien (24 %). I Sverige finns flest kvinnliga vd:ar i Stockholm, där tio procent har den posten. Detta kan jämföras med Göteborg som endast har fyra procent vd-kvinnor i företagen. Den vanligaste ledningspositionen för en kvinna är att vara ekonomichef, CFO. I Sverige har 37 % av företagen en kvinna på den funktionen. En annan vanlig ledningsfunktion för en kvinna i Sverige är HR-chef – 22 % av de svenska bolagen har en kvinna på den posten. Kvinnliga it-chefer och försäljningsdirektörer är mest sällsynta, fyra respektive fem procent av bolagen har kvinnliga sådana.

Om Grant Thornton-undersökningen

Grant Thornton Internationals undersökning (International Business Report) ger under 2012 insikt i åsikter och förväntningar i över 12 000 privatägda och noterade företag i hela 40 länder. De resultat som nu publiceras baseras på 6000 intervjuer (primärt telefonintervjuer) gjorda under november 2011-februari 2012. Fler intervjuer kommer att genomföras kvartalsvis. Denna unika undersökning har 20 års trenddata för de flesta europeiska länder som medverkar, samt nio år för utomeuropeiska länder. I Sverige har 550 företag med 50-500 anställda intervjuats. Företaget Experian Business Strategies sköter datainsamling och bearbetning av resultat för Grant Thornton.

För mer information, kontakta:

Lisbeth Larsson, informationschef, 0708-217156, lisbeth.larsson@se.gt.com

Peter Bodin, vd, 0708-217169, peter.bodin@se.gt.com

www.grantthornton.se/press

Om Grant Thornton i Sverige
Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Bolaget med ca 1000 medarbetare och 24 kontor i Sverige är medlem inom Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 30 000 medarbetare i fler än 100 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning.

Taggar:

Om oss

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 47 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar