Kraftig ökning för företagsaffärer

Grant Thorntons rapport Dealtracker #1 2011 visar att de svenska företagstransaktionerna under första halvåret 2011 ökade kraftigt jämfört med samma period föregående år. Under första halvåret i år genomfördes 351 transaktioner jämfört med 281 under de första sex månaderna 2010.

Det är revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons corporate finance-avdelning som kartlagt företagstransaktionerna i Dealtracker. Av de 351 transaktionerna bestod nära nittio procent av affärer företag emellan, medan elva procent av köparna utgjordes av riskkapitalbolag. Denna andel är relativt konstant jämfört med tidigare kartläggning. Men medan M&A-transaktionerna är väsentligt fler i antal är riskkapital­bolagens förvärv betydligt större sett till omsättning, rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA*) och antal anställda. Totalt är antalet transaktioner som överstiger en miljard kronor i omsättning för målbolagen lika många under första halvåret 2011 (17 st) som under hela 2010 (18 st).

Hälso- och sjukvård het bransch

Förvärv inom hälso- och sjukvårdsbranschen ökade kraftigt från 16 affärer under första halvåret 2010 till 28 affärer motsvarande period i år. Dessa affärer har också de högsta genomsnittliga multiplarna (EV/EBITDA) och bolagen har även fler antal anställda jämfört med andra branscher (energi undantaget). Hälso- och sjukvårdsföretagen som förvärvades hade i snitt 259 anställda. Den kraftigt ökande transaktionsvolymen inom hälso- och sjukvårdsbranschen beror enligt Grant Thornton på riskkapitalbolagens konsolidering av marknaden, där de större riskkapitalägda hälso- och sjukvårdsföretagen förvärvar mindre aktörer på marknaden, genom en s.k. buy and build-strategi.

– Vi ser att transaktionsaktiviteten har ökat i alla branscher, säger Robert Nordahl, ansvarig för transaktionsrådgivning på Grant Thornton. Antalet förvärv har ökat med 24 procent jämfört med samma period föregående år och om vi jämför med 2009, så har antalet förvärv i år ökat med fler än 100 transaktioner. Även de utländska företagen har ökat sin transaktionsandel i Sverige från 24 procent för första halvåret föregående år till 26 procent i år. Om vi skulle våga oss på att titta i spåkulan så tror vi att sjuk- och hälsomarknaden fortsatt kommer att vara het, men att vi kommer att se fler mindre transaktioner samt att det finns ett uppdämt behov inom it-sektorn där vi tror att aktiviteten kommer att öka framöver. Självklart är transaktionsmarknaden väldigt känslig för vad som händer i omvärlden både vad gäller USA och EU-området, avslutar Robert Nordahl.

Största affärerna

Den största affären sett till transaktionssumma är inom vanliga företagsförvärv också signifikativt ett bolag inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Thermo Fisher Scientific Inc har lagt bud på Phadia AB på drygt 22 miljarder kronor. Phadia omsätter ca 3,5 miljarder kronor och utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta blodtestsystem till stöd för klinisk diagnos och övervakning av allergi, astma och autoimmuna sjukdomar.

Även den näst största affären är inom hälso- och sjukvårdsbranschen: Dentsply International Inc. har lagt bud på Astra Tech på 11,4 miljarder kronor (Astra Tech omsätter ca 3,4 miljarder kronor).

Den största avslutade M&A-affären sett till det köpta bolagets omsättning var Martin Olsson som köpte Servera R&S AB med en omsättning på 7,7 miljarder kronor.

Bland riskapitalförvärven är den största affären Bain Capital LLC; Hellman & Friedman LLC som vill köpa Securitas Direct AB för 21,9 miljarder kronor.

EV/EBITDA har ökat

Det genomsnittliga EV**/EBITDA-talet som betalats nådde sin högsta nivå under första kvartalet 2011, med en multipel på 14,88, men sjönk sedan i Q2 till 12, 61. Trenden från 2010 är dock ökande värden.

Om kartläggningen

Kartläggningen omfattar avslutade eller utlysta transaktioner under första halvåret 2011, där målbolaget har sitt säte i Sverige och där köparen får kontroll över bolaget (>50% ägande) samt där aktuell finansiell information finns tillgänglig tolv månader före tillkännagivandet av affären. Vissa branscher (fastighet och mineralutvinning) har undantagits. Av totalt 545 transaktioner har 194 uteslutits på grund av något av ovanstående skäl. Källorna till transaktionerna är: Standard & Poors Capital IQ, Bisnodes Infotorg-databaser, samt andra offentliga dokument och pressmeddelanden. Våra beräkningar baseras på att informationen från ovanstående källor är korrekt och att ingen vital information saknas.

* earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (sv: “rörelseresultat före avskrivningar”)

** enterprise value (total köpeskilling för rörelsen)

För mer information kontakta:

Robert Nordahl, ansvarig för avd. transaktionsrådgivning på corporate finance-avdelningen

T 0708-21 70 38

E robert.nordahl@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef

T 0708-21 71 56, 08-563 071 56

E lisbeth.larsson@se.gt.com

www.grantthornton.se/press

På ovanstånde länk finns även rapporten Dealtracker #1 2011 i sin helhet.

Om Grant Thornton i Sverige
Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Bolaget med över 900 medarbetare och 24 kontor i Sverige är medlem inom Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 30 000 medarbetare i fler än 100 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning.

Taggar:

Om oss

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 47 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Prenumerera

Dokument & länkar