Skatteregler – ingen stor fråga när svenska företag blickar utomlands

Företag i norra Europa tar i liten utsträckning hänsyn till skattesituationen vid utlandsetableringar.

Stabil skattepolitik viktigaste skattefrågan när svenska företag etablerar sig utomlands.

Sociala avgifter den mest betungande skatten för svenska företag

Privatägda företag behöver ta större hänsyn till skatteregler när de planerar sin utlandsetablering, visar årets Grant Thornton-undersökning, som kartlagt 7400 företag i 36 länder. Samma slutsats kan man dra om de svenska företagen.  Sjutton procent – samma andel som det globala snittet – skulle inte ta hänsyn till skattesituationen när de investerar i ett annat land och hela 39 procent av företagen i Sverige vet inte vilken typ av skatt som skulle kunna påverka etableringsbeslutet, givet att alla andra parametrar var lika. Företagen i norra Europa var de som i minst utsträckning fokuserade på skatt i sina investeringsbeslut. Över trettio procent av företagen i Polen, Frankrike, Danmark, Finland och Belgien svarar att de inte skulle ta hänsyn till skattepolitiken i ett potentiellt etableringsland.

– Privatägda bolag är beredda att ta ekonomiska risker med en ny etablering, men överväger inte alltid skatteriskerna, som kan minimeras med rätt typ av framtidsplanering, säger Monica Söderlund, chef för Skatteavdelningen på revisions- och konsultföretaget Grant Thornton.  Grant Thorntons budskap till dessa bolag är att de behöver lyfta skattefrågorna högre upp på agendan, när man fattar investeringsbeslut, både på hemmamarknaden och i utlandet för att minska skattekostnaderna, poängterar Monica Söderlund.

Som kontrast, är skattefrågorna en betydande faktor i Sydeuropa, Latinamerika och Asien-Stillahavsområdet. Färre än tio procent av de intervjuade i Spanien, Grekland, Brasilien, Argentina, Taiwan, Japan och Kina, säger att skatt inte skulle påverka deras investeringsbeslut.

 

Stabil skattepolitik lockar svenska företag

De intervjuade företagen har fått välja bland en rad parametrar som skulle kunna locka dem att investera i ett land, förutsatt att allt annat var lika. En tredjedel (33%) av de svenska företagen väljer då en stabil skattepolitik, 29% lockas av rimliga sociala avgifter och 22% skulle attraheras av en skattefri period på fem år. (Flera val har varit möjliga).

 

Aspekter på skattepolitik företag tar hänsyn till vid utlandsetablering, andel företag

 

   Globalt snitt (%)  Sverige (%)
 En skattefri period på fem år  41  22
 Låg skattesats på företagsvinster  39  18
 En stabil skattepolitik  38  33
 Incentives för kapitalinvesteringar  31  10
 Nivån på sociala avgifter  28  29
 Vet ej  19  39
 Incentives för forskning och utveckling  18   7
 Skatt skulle inte påverka beslutet  17  17

Företag över hela världen vill ha stabila skattesystem, säger Monica Söderlund.  Regeringar runt om i världen inser nu att globalisering kräver enklare, mer enhetliga globala skattesystem. Förändring är oundviklig när skattesystemen blir mer koordinerade, men denna osäkerhet ökar skatteriskerna för företagen. Instinkten för alla regeringar är att skydda skattebasen, till skillnad från åtgärder som skulle kunna skapa långsiktig enkelhet och stabilitet.  Vårt budskap till företagen är att vara mer uppmärksamma på skattesystemen i de länder de är verksamma, eftersom skatt är en faktisk kostnad för företaget.

 

Arbetsgivaravgifter mest betungande för svenska företag

De intervjuade tillfrågades också om vilken skatt de upplevde var mest betungande. De svenska företagen svarade liksom tidigare år att det är de sociala avgifterna. Hela 52% ansåg detta i årets undersökning jämfört med 56% 2009. Överlag kunde man i undersökningen se att det skett en omsvängning där allt fler länder anser att sociala avgifter är den mest betungande skatten. I tolv av 36 länder förhåller det sig numera så.

Om Grant Thornton-undersökningen

Grant Thornton-undersökningen har genomförts i 18 år. Intervjuerna till årets undersökning har gjorts med 7400 företagsledare till privatägda företag i 36 länder. I Sverige har 450 medelstora företag mellan 50-500 anställda intervjuats.

 

Monica Söderlund, Chef För Skatteavdelningen, 0706-87 00 02, 08-563 070 74

E monica.soderlund@grantthornton.se

Lisbeth Larsson, informationschef T 0708-21 71 56, 08-563 071 56

E lisbeth.larsson@grantthornton.se www.grantthornton.se/press

Om Grant Thornton i Sverige
Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Bolaget med ca 840 medarbetare och 25 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsultföretag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning. I Sverige ägs Grant Thornton Sweden AB av 130 svenska partners som alla är aktiva i företaget.

Taggar:

Om oss

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 47 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar