Stockholm drar ifrån i företagsledningarnas jämställdhetsliga

Nya uppgifter från revisions- och konsultföretaget Grant Thornton visar att det är stora regionala skillnader när det gäller jämställdheten i företagens högsta ledningar.

Grant Thorntons undersökning omfattar 612 medelstora företag med 50-500 anställda. I snitt utgör kvinnor 27procent av företagsledningarna i dessa bolag, men i Stockholm är andelen högre, 35 procent. Det är en ökning från föregående år, då andelen i Stockholm var 29 %.

Även när det gäller andelen företag med en kvinna som vd utmärker sig Stockholm i positiv bemärkelse. I Stockholm har 13 procent av de intervjuade företagen en kvinna som vd jämfört med rikssnittet på nio procent. Sämst i landet är Göteborg där bara två procent av bolagen hade en kvinna på vd-posten.

En av förklaringarna till de regionala skillnaderna kan vara den högre andelen tjänsteföretag i Stockholm, jämfört med t.ex. Göteborg, där tillverkningsindustri fortfarande dominerar näringslivet. En paneldebatt i höstas i regi av Grant Thorntons kvinnliga nätverk i Göteborg gav också uttryck för att näringslivet i Göteborg är förhållandevis stängt jämfört med Stockholm och att affärer och kontakter som t ex påverkar tillsättandet av tjänster sker i stängda exklusiva forum, där inte kvinnor bjuds in.

-  Det är viktigt att vi i näringslivet agerar för att öka kvinnors representation i företagsledningar och på chefspositioner, säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton. Vi vet idag att kvinnor t.ex. idag i högre utsträckning än män skaffar sig högre utbildning vid universitet och högskolor och det finns stor kvinnlig kompetens att tillgå. Genom att skapa större mångfald i våra företagsledningar frigör vi våra företags potential att växa och utvecklas. Det är helt enkelt bra business, avslutar Peter Bodin.

Pressmeddelandet som pdf innehåller en tabell över andelen kvinnor som vd, CFO, HR-chef etc i Stockholm, Göteborg, Malmö och övriga landet

Om Grant Thornton-undersökningen

Grant Thornton genomför sin så kallade International Business Report för 21:a året i följd. Undersökningen med företagsledare genomförs numera kvartalsvis. De resultat som nu presenteras för Sverige baserar sig på intervjuer genomförda med 612 ledande personer på svenska medelstora företag med 50-500 anställda. Internationellt har över 6600 intervjuer genomförts mellan november och januari. Regionalt har 89 intervjuer genomförts i Göteborgsområdet, 89 i Malmöregionen, 153 i Stockholm och 281 i övriga landet Intervjuerna genomförs primärt via telefon. För första gången i undersökningen ingår denna gång även Norge och de baltiska staterna. Undersökningsföretaget Experian genomför intervjuerna och datasammanställningen för Grant Thornton, i Sverige genom underleverantören Prospector. www.internationalbusinessreport.com

För mer information kontakta:

Peter Bodin, vd

T 0708-21 71 69

E peter.bodin@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef

T 0708-21 71 56, 08-563 071 56

E lisbeth.larsson@se.gt.com

www.grantthornton.se/press

Om Grant Thornton i Sverige
Grant Thornton är Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget med ca 1000 medarbetare och 24 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning.

Taggar:

Om oss

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 47 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Prenumerera

Dokument & länkar