Svenska företagare minst hindrade i världen

Revisions- och konsultföretaget Grant Thorntons undersökning med företag i 44 länder visar att Sverige är den plats i världen där företag känner sig minst hindrade att växa och utvecklas.

Undersökningen har frågat 12000 företagare i vilken utsträckning åtta olika slags hinder utgör ett betydande hinder för företagens tillväxt och utveckling. Genom att lägga samman andelen företag per land som hindras av de olika parametrarna, kan man konstatera att de svenska företagen inte upplever sig hindrade i någon väsentlig utsträckning och därför ohotat toppar listan. På andra plats kommer Finland och på tredje Hongkong. De länder som är mest hindrade är Vietnam, Indien och Grekland.
I tabellen nedan visas åtta olika hinder som de intervjuade fick ta ställning till och andelen företag som svarar att dessa hinder är betydande (värde 4 och 5 på en femgradig skala där 1 inte är ett hinder och där 5 utgör ett betydande hinder).

Hinder Sverige Minst Mest
Finanseringskostnad 6 % Sverige (6 %) Grekland (65 %)
Brist på rörelsekapital 9 % Sverige (9 %) Grekland (66 %)
Brist på långsiktig finansiering 6 % Sverige (6 %) Vietnam (64 %)
Byråkrati/regelverk 9 % Sverige (9 %) Lettland (70 %)
Brist på utbildad arbetskraft 15 % Irland (6 %) Indien (54 %)
Brist på efterfrågan 18 % Peru (11 %) Japan (69 %)
Transportinfrastruktur 4 % Finland (2 %) Vietnam (46 %)
IT-infrastruktur 4 % Estland (2 %) Vietnam (45 %)

Svenska företag ligger lågt på samtliga åtta parametrar och är det land som har allra lägst andel som svarar betydande hinder på hälften av dem. Sammantaget är Sverige det land i undersökningen där företagarna hindras minst. Det hinder som upplevs mest besvärande bland de svenska företagarna är brist på efterfrågan följt av brist på utbildad arbetskraft.

- Vår undersökning stärker bilden av Sverige som ett framgångsrikt företagarland, säger Peter Bodin, vd på Grant Thornton. Även om vi ibland i Sverige klagar på regelverk och skatter, är det faktiskt lätt att vara företagare i Sverige jämfört med i andra länder. I World Economic Forum’s Global Competitiveness Index placerar sig Sverige t.ex. på plats 4 a v 144 länder. Vår undersökning där företagarna fått ge sin syn bekräftar att Sverige helt enkelt är ett bra land att vara företagare i, avslutar Peter Bodin.

Om Grant Thornton-undersökningen
Grant Thornton genomför sin så kallade International Business Report för 21:a året i följd. Undersökningen med företagsledare genomförs numera kvartalsvis och årligen intervjuas över 12000 personer, varav 1050 svenska företag mellan 50-500 anställda. De resultat som nu presenteras baserar sig på intervjuer genomförda under den senaste 12-månadersperioden, men det senaste kvartalet, då 3200 företag varav 450 svenska företag intervjuades ger exakt samma resultat i ranking. För första gången i undersökningen ingår denna gång även Norge och de baltiska staterna. Undersökningsföretaget Experian genomför intervjuerna och datasammanställningen för Grant Thornton.

För mer information kontakta:

Peter Bodin, vd

T 0708-21 71 69

E peter.bodin@se.gt.com

Lisbeth Larsson, informationschef

T 0708-21 71 56, 08-563 071 56

E lisbeth.larsson@se.gt.com

www.grantthornton.se/press

Om Grant Thornton i Sverige
Grant Thornton är Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Bolaget med ca 1000 medarbetare och 24 kontor i Sverige är medlem i Grant Thornton International, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, ekonomiservice, skatterådgivning och annan rådgivning.

Taggar:

Om oss

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med en vision att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Bolaget har cirka 1200 medarbetare på 24 kontor i Sverige, och är medlem i Grant Thornton International Ltd, en av världens ledande organisationer av självständigt ägda och styrda revisions- och konsult­företag med över 47 000 medarbetare i fler än 130 länder. Medlemsföretagen tillhandahåller revision, skatterådgivning, annan rådgivning och ekonomiservice.

Prenumerera

Dokument & länkar