Graphiums försäljning av tryckeriverksamheten är nu slutförd

Graphiums försäljning av tryckeriverksamheten är nu slutförd Graphium har som tidigare meddelat tecknat avtal om försäljning av bolagen inom affärsområdena Information och Print & Distribution. Affären är nu avslutad och slutbetalning har erhållits från Oy Edita Ab. Försäljningen av den grafiska verksamheten till Edita är en industriellt riktig affär dels då bolagens verksamheter passar väl ihop, dels innebärande en fortsatt konsolidering av den grafiska branschen i Norden. Graphium koncentrerar med försäljningen av affärsområdena Print & Distribution och Information verksamheten till kortverksamhet som bedöms ha en god tillväxt. De finansiella effekterna för Graphium av försäljningen innebär att den finansiella ställning blir stark. Soliditeten i Graphium ökas från cirka 22 % per den 30 september 2000 till över 40 % beräknat proforma per samma datum. För ytterligare information kontakta: Tomas Salzmann, koncernchef Graphium AB, tel: 08-562 076 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00490/bit0002.pdf

Dokument & länkar