Adelsohn har fel om godstågens punktlighet

SJs avgående styrelseordförande sprider i medier en felaktig bild av godstågens punktlighet. 2010 kom mer än 9 av 10 Green Cargo-tåg i tid till kunderna i Sverige.

- Vi mäter varje månad hur 45 000 lastade godsvagnar klarar sin punktlighet till kund inom utlovad timme och hade 2010 92 procents punktlighet. Dessa fakta känner uppenbarligen inte Ulf Adelsohn till, säger Mats Hollander, kommunikationsdirektör på Green Cargo.

Mätningen av 45 000 lastade vagnar motsvarar nästan all Green Cargos produktion. Den ökade tågträngseln på spåren runt storstäderna och problem de gångna vintrarna bidrog till att punktligheten sänktes från 95 procent för godstågen till 92 procent.

- Vi är inte nöjda med 92 procent, vi ska tillbaka till de 95 procents punktlighet vi klarat som årsmedelvärde sedan 2007. Men vi beklagar att vi måste dementera felaktiga uppgifter från SJs avgående ordförande, han borde ha andra frågor att kommentera, säger Mats Hollander.

Den punktlighet som Adelsohn något överdrivet relaterar till är mellan godsbangårdar, men det är inte den punktligheten som påverkar kunderna. Godskunder köper transporter med leveranser ända ut till industrier, lager eller hamnar och det är den punktligheten som mäts för 45 000 lastade vagnar varje månad.

- Köper jag som företag en godstransport så vill jag att det ska komma ända fram till slutmålet i tid. En jämförelse med om du skickar ett brev vore ju att det är när brevet läggs i brevlådan hos mottagaren som avgör punktligheten för brevet, inte när det kommer som en osorterad säck på en terminal , säger Mats Hollander.

Green Cargo beklagar att Ulf Adelsohn i medier kommenterar verksamheter han inte har insyn i.

Kontakt:
Mats Hollander, kommunikationsdirektör Green Cargo, tel 010-455 4002

Green Cargo är ett transport- och logistikföretag med järnvägen som bas, vi kör ca 65 procent av Sveriges godståg och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds transporter märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har ca 2 700 anställda och en årsomsättning på ca 6,2 miljarder SEK. Dotterbolag: Green Cargo Logistics AB, NTR AB och Green Cargo A/S (Danmark). Green Cargo äger 67 procent i Hallsbergs Terminal AB och 49 procent i DB Schenker Rail Scandinavia.

Taggar:

Om oss

Green Cargo är ett nationellt och internationellt logistikföretag. Vi arbetar för en hållbar utveckling, för att leverera logistiklösningar som möter våra kunders behov. Vi kör tåg så långt det går och med lastbil för att nå ända fram. Green Cargo tar hand om ditt samlade transport- och logistikbehov genom miljömärkta transporter med tåg och bil samt tjänster inom tredjepartslogistik. 90 procent av våra transporter sker med eldrivna tåg och hela Green Cargos transportverksamhet är märkt Bra Miljöval.