Green Cargo fraktar Dannemora-malmen

Efter 20 års tystnad börjar snart järnmalmsbrytningen i Dannemora-gruvan igen. Green Cargo har fått uppdraget att köra tre fullastade tåg med malm varje dygn till hamnen i Hargshamn, för vidare transport med båt ut på världsmarknaden. Avtalet mellan Green Cargo och Dannemora Mineral är 7-årigt med en option på ytterligare 5 år.

Malmtågen mellan Dannemora och Hargshamn kommer att rulla tre gånger per dygn, sju dagar i veckan under 50 veckor årligen. Med start 2012 kommer malmtransporterna att öka tills de når full volym med 1,5 miljoner ton årligen.

– Vi har tecknat avtal med Green Cargo om malmtågstrafiken för att de erbjöd en gedigen produktionslösning. Trygga transporter är livsviktiga för vår verksamhet och förtroendet på marknaden för oss som pålitlig leverantör av järnmalm, säger Staffan Bennerdt, VD för Dannemora Mineral AB.

Varje malmtåg kommer att bestå av 22 stycken 4-axliga malmvagnar som var och en fraktar 69 ton malm. Två lok kommer att användas för att dra varje tåg som får en bruttovikt på nästan 2 000 ton.

– Vi är stolta över detta nya avtal. Det är kombinationen kvalitet och resurser och som avgör många företags val av transportör. Därför lägger vi över 1,5 miljarder på inköp och modernisering av vår lokpark, för driftsäkerheten och miljöns skull. Det är dessa moderna lok som kommer att användas i malmtågen, säger Green Cargos VD Mikael Stöhr.

Inför trafikstarten har Trafikverket förstärkt banans bärighet, så att den klarar malmvagnarnas axeltryck.

Bifogas pressbild. Bildtext: Staffan Bennerdt, VD Dannemora Mineral AB, och Mikael Stöhr, VD Green Cargo undertecknar det 7-åriga avtalet om malmtransporter mellan Dannemora och Hargshamn.

Kontaktpersoner:

Mats Hollander, kommunikationsdirektör Green Cargo, tel 070 – 762 46 14
Yvonne Gille, kommunikationschef Dannemora Mineral AB, tel 070 – 591 01 29

Green Cargo är ett transport- och logistikföretag med järnvägen som bas, vi kör ca 70 procent av Sveriges godståg och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds transporter märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Läs mer på http://www.greencargo.com/

Dannemora Mineral AB är ett gruv- och prospekteringsbolag, vars huvudsakliga målsättning är att återuppta driften i Dannemora järngruva. Vidare har Bolaget för avsikt att genomföra prospektering för att öka järnmalmsbasen lokalt och regionalt samt att prospektera efter bas- och ädelmetaller i ett flertal områden i Uppland där sannolikheten för att finna nya brytvärda förekomster bedöms som god.

Bolagets Certified Advisor på First North är Remium AB. Läs mer på www.dannemoramineral.se

Taggar:

Om oss

Green Cargo är ett nationellt och internationellt logistikföretag. Vi arbetar för en hållbar utveckling, för att leverera logistiklösningar som möter våra kunders behov. Vi kör tåg så långt det går och med lastbil för att nå ända fram. Green Cargo tar hand om ditt samlade transport- och logistikbehov genom miljömärkta transporter med tåg och bil samt tjänster inom tredjepartslogistik. 90 procent av våra transporter sker med eldrivna tåg och hela Green Cargos transportverksamhet är märkt Bra Miljöval.

Media

Media