Green Cargo säljer tredjepartslogistiken och ökar satsning på godsjärnvägen

Green Cargo AB och PostNord AB har idag träffat överenskommelse om att PostNord förvärvar Green Cargos dotterbolag Green Cargo Logistics AB och därtill hörande fastighetsbestånd.
– Det är en försäljning av vår tredjepartslogistik som ligger helt i linje med vår strategi att stärka erbjudandet kopplat till godsjärnvägen, säger Green Cargos VD Mikael Stöhr.

Green Cargo har beslutat om en ny strategi som koncentrerar företagets utveckling kring godsjärnvägen. Lastbilsåkeriet såldes 2011 och olönsam färjeverksamhet lades ned samtidigt som Green Cargo ökade sina volymer i godstågstrafiken.

Försäljningen av vår tredjepartslogistik och därtill hörande fastigheter ger Green Cargo resurser att utvecklas som järnvägsföretag. Green Cargo ska leverera effektiv och hållbar järnvägslogistik till det svenska näringslivet och vi får nu möjligheter att bredda vårt kunderbjudande inom järnvägslogistiken. Det ger också tredjepartslogistiken goda möjligheter att utvecklas med en stark ägare, säger VD Mikael Stöhr.

Green Cargo gjorde förra året en resultatförbättring på nästan en kvarts miljard och redovisade ett positivt rörelseresultat på drygt 100 MSEK. Green Cargo har dock en kapitaltung verksamhet och genomför stora investeringar i en förnyelse av lok- och vagnpark.

Vår kärnaffär är godsjärnvägen och försäljningen av dotterbolaget Logistics ger oss möjligheter att fortsätta investera i framtidens lok och vagnar och IT-stöd för innovativa järnvägslösningar. Vi ser att det finns outvecklade affärsmöjligheter kring järnvägen som vi nu får finansiell kraft att gå vidare med, säger Mikael Stöhr.

PostNords förvärv av Green Cargo Logistics är villkorat av konkurrensmyndigheternas godkännande.

Kontakt:
Mats Hollander, kommunikationsdirektör Green Cargo, tel 070 – 762 46 14

Green Cargo är ett transport- och logistikföretag med järnvägen som bas, vi kör ca 60 procent av Sveriges godståg och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds transporter märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har ca 2 800 anställda och en årsomsättning på ca 6,4 miljarder SEK (2011).

Taggar:

Om oss

Green Cargo är ett nationellt och internationellt logistikföretag. Vi arbetar för en hållbar utveckling, för att leverera logistiklösningar som möter våra kunders behov. Vi kör tåg så långt det går och med lastbil för att nå ända fram. Green Cargo tar hand om ditt samlade transport- och logistikbehov genom miljömärkta transporter med tåg och bil samt tjänster inom tredjepartslogistik. 90 procent av våra transporter sker med eldrivna tåg och hela Green Cargos transportverksamhet är märkt Bra Miljöval.