Green Cargo växer intermodalt

Green Cargos nätverk har blivit ett alternativ för en del rederier, åkerier och speditörer. Med 50 nya intermodala transportavtal på ett par månader, utvecklar nu Green Cargo det nationella nätverket så att det i många destinationer passar bättre för intermodal trafik.

Norska CargoNets nedläggning av flertalet linjer i Sverige den 12 december skapade problem för många företag som räknat med järnvägen som en del i transportkedjan. Green Cargo har arbetat intensivt för att skapa alternativ och intresset på marknaden har varit stort för att köra intermodalt gods i Green Cargos ordinarie nätverk.

Vi har tecknat avtal till ett årsvärde av cirka 80 miljoner kronor och har tagit över 14 procent av det lastbilsgods som tidigare gick i CargoNets linjer. Främst handlar det om containers där mer än tre fjärdedelar av tidigare CargoNet-volymer nu går i vårt nätverk, säger Mats Hanson, marknadsdirektör på Green Cargo.

Att anpassa det ordinarie nätverket av godståg till intermodal trafik handlar mycket om att tänka lastbilstransport på järnväg. In- och utlämningstider ska passa speditörer och lastbilsåkerier och det kräver förbättringar av växlingstider på en del orter.

Vår inriktning är att inte prata linjer utan destinationer, ledtider och in- och utlämningstider. Vi är konkurrenskraftiga i en del relationer och arbetar nu för att bli starkare på andra håll, exempelvis våra växlingstider från hamnarna i Trelleborg och i Göteborg, säger Mats Hanson.

Green Cargo noterar också att allt fler kundförfrågningar handlar om destinationer vid sidan om de orter som bands samman av nedlagda kombilinjer. Med intermodal trafik i nätverket kan containers och växelflak transporteras mellan nästan 40 orter i landet i stället för de 9 orter som täcktes av kombilinjerna. På 33 av dessa terminaler i nätverket klarar vi även hantering av trailers.

Kontakt:
Mats Hollander, kommunikationsdirektör Green Cargo, tel 070 – 762 46 14

Green Cargo är ett transport- och logistikföretag med järnvägen som bas, vi kör ca 60 procent av Sveriges godståg och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds transporter märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har ca 2 800 anställda och en årsomsättning på ca 6,4 miljarder SEK (2011). Dotterbolag: Green Cargo Logistics AB och NTR AB. Green Cargo äger 67 procent i Hallsbergs Terminal AB och 49 procent av DB Schenker Rail Scandinavia.

Taggar:

Om oss

Green Cargo är ett nationellt och internationellt logistikföretag. Vi arbetar för en hållbar utveckling, för att leverera logistiklösningar som möter våra kunders behov. Vi kör tåg så långt det går och med lastbil för att nå ända fram. Green Cargo tar hand om ditt samlade transport- och logistikbehov genom miljömärkta transporter med tåg och bil samt tjänster inom tredjepartslogistik. 90 procent av våra transporter sker med eldrivna tåg och hela Green Cargos transportverksamhet är märkt Bra Miljöval.