Martin Modéer ny lokteknikchef hos Green Cargo

Green Cargo har rekryterat Martin Modéer som chef för enheten Lokteknik, med ansvar för teknisk support och utveckling av Green Cargos samliga 469 lok. Martin Modéer är civilingenjör och kommer närmast från chefsrollen för Team Lok och vagnar inom SJ.

Green Cargo genomför nu en stor förnyelse av lokparken, med investeringar på över 1,6 miljarder kr i nya och totalmoderniserade lok. Skötseln och utvecklingen av både äldre och nyare lok är en viktig framgångsfaktor för Green Cargo.

Ansvaret för våra lok handlar både om vår ekonomi och om att erbjuda våra kunder tillförlitlig dragkraft. Jag är mycket glad att kunna välkomna en så kompetent kraft som Martin Modéer till Green Cargo. Han går in nu med kort startsträcka, säger Marcin Tubylewicz, chef Teknik & Underhåll inom Green Cargo.

Martin Modéer är 37 år gammal, har Högskoleexamen (Anläggningsteknik) och Civilingenjörsexamen (Väg & Vatten) från KTH. Han började på dåvarande Statens Järnvägar år 2000, gick därefter SJs traineeprogram och har sedan dess arbetat med lok- och vagnteknik i olika roller.

Green Cargo har många och välskötta lok men är också inne i ett generationsskifte. Det är en spännande tid med många viktiga vägval när det gäller framtidens lok. Att sköta om våra lok är en fråga för hela företaget, från lokförarna som dagligen hanterar loken till det övergripande arbetet med teknisk utveckling och stora investeringar. Jag är mycket glad över att ha fått ett ansvar i detta, säger Martin Modéer.

Kontakt:
Mats Hollander, kommunikationsdirektör Green Cargo, tel 070 – 762 46 14

Green Cargo är ett transport- och logistikföretag med järnvägen som bas, vi kör ca 70 procent av Sveriges godståg och med partners når vi hela Europa. Vi kör ca 600 godståg/dygn, det motsvarar ca 15 000 lastbilstransporter. Sammantaget rullar godsvagnarna i Green Cargos tåg ca 35 varv runt jorden varje dygn. Kunderna erbjuds transporter märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval.

Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har ca 3 000 anställda och en årsomsättning på ca 6,2 miljarder SEK. Dotterbolag: Green Cargo Logistics, NTR AB och Green Cargo A/S (Danmark). Green Cargo äger 67 procent i Hallsbergs Terminal AB och 49 procent av DB Schenker Rail Scandinavia.

Läs mer på www.greencargo.com

Taggar:

Om oss

Green Cargo är ett nationellt och internationellt logistikföretag. Vi arbetar för en hållbar utveckling, för att leverera logistiklösningar som möter våra kunders behov. Vi kör tåg så långt det går och med lastbil för att nå ända fram. Green Cargo tar hand om ditt samlade transport- och logistikbehov genom miljömärkta transporter med tåg och bil samt tjänster inom tredjepartslogistik. 90 procent av våra transporter sker med eldrivna tåg och hela Green Cargos transportverksamhet är märkt Bra Miljöval.

Media

Media