Ökad punktlighet och säkerhet ger förbättrat resultat

Första kvartalet i korthet:

  • Omsättning 1 214 MSEK (1 360)
  • Rörelseresultat 5 MSEK (-47)
  • Resultat efter skatt 1 MSEK (-27)
  • 96 procent punktlighet till kund under mars – bästa punktligheten på 18 månader
  • Green Cargo tecknar transportavtal till ett sammanlagt värde av knappt 250 MSEK
  • Green Cargo tecknar avtal med PostNord om försäljning av dotterbolaget Green Cargo Logistics samt fastigheter knutna till tredjepartslogistiken
  • Green Cargo tecknade den 24 april ett 5-årigt avtal med Northland Resources värt cirka 800 MSEK. Avtalet avser malmtransporter mellan Pajala och Narvik med beräknad trafikstart i januari 2013.

Green Cargo-koncernens rörelseresultat förbättrades med 52 MSEK under första kvartalet trots en svag konjunktur och minskad omsättning.

Det är en kombination av bättre marginaler i våra affärer och ökad produktivitet som ligger bakom vår resultatförbättring. Våra kostnader är knappt 200 miljoner lägre än samma period förra året och vi fortsätter att effektivisera vår verksamhet, säger VD Mikael Stöhr.

Green Cargo har under kvartalet tecknat nya kundavtal med bland andra Outokumpu Stainless, Yara, IKEA, Bertschi AG, Ineos Sverige och Mio Möbler. Det sammanlagda ordervärdet är knappt 250 MSEK.

Vägen till en hållbar lönsamhet går via nöjda kunder och en säker och trygg verksamhet. Framgångar i vårt vardagsarbete har under kvartalet kombinerats med den viktiga försäljningen av vårt dotterbolag Logistics. Det ger oss finansiell styrka att investera för framtiden, säger Mikael Stöhr.

Punktligheten till kund har haft en positiv trend sedan september 2011 och trafiksäkerhetsindex har höjts med över
4 procentenheter jämfört med första kvartalet 2011.

Delårsrapporten finns att ladda hem på www.greencargo.com

Kontaktpersoner:
Mikael Stöhr, CEO, tel 070 – 662 55 53
Mariann Östansjö, CFO, tel 070 – 637 70 08

Green Cargo är ett transport- och logistikföretag med järnvägen som bas, vi kör ca 60 procent av Sveriges godståg och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds transporter märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen hade 2011 ca 2 800 anställda och en årsomsättning på ca 6,4 miljarder SEK.
Läs mer på www.greencargo.com

Taggar:

Om oss

Green Cargo är ett nationellt och internationellt logistikföretag. Vi arbetar för en hållbar utveckling, för att leverera logistiklösningar som möter våra kunders behov. Vi kör tåg så långt det går och med lastbil för att nå ända fram. Green Cargo tar hand om ditt samlade transport- och logistikbehov genom miljömärkta transporter med tåg och bil samt tjänster inom tredjepartslogistik. 90 procent av våra transporter sker med eldrivna tåg och hela Green Cargos transportverksamhet är märkt Bra Miljöval.